Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe

Wirtualne Mobilne Biuro Przedsiębiorców Transform4Europe

14.06.2022 - 11:44 aktualizacja 17.06.2022 - 19:21
Redakcja: MK
Trzy kobiety w biurze

WIRTUALNE MOBILNE
BIURO PRZEDSIĘBIORCÓW
TRANSFORM4EUROPE

WIZJA

Wirtualne Mobilne Biuro Przedsiębiorców Transform4Europe (T4EU) oferuje wspólną przestrzeń do promowania udziału przedsiębiorców (studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w ramach sojuszu T4EU) w inicjatywach organizowanych przez uniwersytety zrzeszone w projekcie, takich jak staże, wolontariat, konkursy, możliwość pozyskania dofinansowania.

Łączy ono mocne strony każdej uczelni, aby zaoferować szeroki wachlarz usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorców na różnych etapach konsolidacji ich projektów.

Zostanie utworzony dynamiczny system komunikacji, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli konsultować się z ekspertami wyznaczonymi przez każdą z uczelni.

MISJA

Wirtualne Mobilne Biuro Przedsiębiorców Transform4Europe zostało stworzone jako narzędzie dostarczające przedsiębiorcom przydatnych informacji służących znalezieniu inicjatywach promowanych przez sojusz oraz wspierające ich w trakcie całego procesu.

USŁUGI

Eksperci wyznaczeni przez każdą z uczelni partnerskich służą jako punkt informacyjny w Wirtualnym Mobilnym Biurze Przedsiębiorców Transform4Europe. Są oni odpowiedzialni za:

 • Rozwiązywanie wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców z innych uczelni za pośrednictwem Wirtualnego Mobilnego Biura Przedsiębiorców T4EU.
 • Utrzymywanie aktualnych informacji o programach zawartych w katalogu Wirtualnego Mobilnego Biura Przedsiębiorców T4EU.

KATEGORIE PROGRAMÓW

 • Program nauczania
 • Mentoring
 • Networking
 • Kontakt z inwestorami
 • Programy wymiany i programy staży
 • Rozwój personalny i szkolenia
 • Opracowanie koncepcji szkoleń
 • Szkolenia z rozwoju biznesu

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI

 • Mentoring:

Program „Którędy do pracy?”

Cykl spotkań z absolwentami Uniwersytetu Śląskiego reprezentującymi różne specjalizacje (niektórzy z nich otworzyli własne firmy). Celem tej inicjatywy jest pokazanie perspektyw zawodowych po danym kierunku studiów oraz zachęcenie młodych ludzi do zakładania własnej działalności gospodarczej.

 • Networking

Spotkania z pracodawcami

Spotkania dotyczące samej firmy i wewnętrznego procesu rekrutacji. Udział w inicjatywie to pokazanie jak radzić sobie w kontaktach z pracodawcami w branży biznesowej oraz możliwość zdobycia wiedzy na temat procesu organizacji pracy w firmach.

Targi Pracy

Możliwość poznania firm z różnych obszarów i dziedzin gospodarki. Sposób na rozwój postaw przedsiębiorczych i kształtowanie otwartego umysłu.

 • Rozwój personalny i szkolenia

Szkolenia, warsztaty

Biuro Karier prowadzi:

– warsztaty, szkolenia rozwijające umiejętności miękkie, takie jak autoprezentacja, zarządzanie stresem i czasem, personal branding (w trakcie roku akademickiego),

– warsztaty, szkolenia nawiązujące do tematyki otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (często prowadzone przez specjalistów z Urzędu Pracy),

– szkolenia z zakresu wykorzystania nowych technologii w prowadzeniu biznesu (Agile, Prince, Excel, Design Thinking).

W okresie wakacyjnym organizowana jest Akademia Rozwoju Kariery – cykl szkoleń poświęconych rozwojowi zawodowemu i osobistemu. W każdym tygodniu realizowane jest jedno szkolenie prowadzone przez podmioty zewnętrzne. Dotyczy ono następujących zagadnień: skuteczna komunikacja, negocjacje, przywództwo, zarządzanie czasem. Warsztaty trwają kilka godzin i są certyfikowane.

 • Opracowanie koncepcji szkolenia

Inkubator Innowacyjności 4.0

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz zespoły naukowo-badawcze, w których co najmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ, jeżeli są autorami wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które mogą być przedmiotem komercjalizacji prowadzonych przez UŚ.

Uczestnikami projektu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez UŚ oraz studenci, jeżeli są autorami wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które mogą być komercjalizowane przez Uniwersytet Śląski.

Więcej informacji na stronie: us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/oferta-dla-biznesu/projekty-biura-wspolpracy-z-gospodarka/ii4-0-iii-n.

 

Wirtualne Mobilne Biuro Przedsiębiorców Transform4Europe – strona projektowa.

return to top