Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

T4EU Week dla studentów i studentek

28.02.2024 - 15:27 aktualizacja 07.03.2024 - 13:42
Redakcja: OO

Transform4Europe zaprasza studentki i studentów studiów I i II stopnia do udziału w Transform4Europe Week od 20 do 24 maja 2024 roku, organizowanym przez Uniwersytet Primorska w Koprze (Słowenia) oraz Uniwersytet w Trieście (Włochy).

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Beyond Borders”. Osoby uczestniczące będą miały okazję wziąć udział w kursach, po ukończeniu których otrzymają punkty ECTS oraz certyfikaty:

  • Buildings design driven by new European Bauhaus – studenci I i II stopnia: inżynieria materiałowa, architektura, inżynieria lądowa,
  • Heritage beyond borders for societal transformation: interpretation and education – studenci I i II stopnia: sztuka, nauki humanistyczne i społeczne,
  • Exploring methods for multicultural social science research in the contemporary era – studenci I i II stopnia: nauki społeczne,
  • Environmental genomics – studenci II stopnia: biologia, nauki o środowisku, bioinformatyka,
  • Symmetry in graphs – studenci I i II stopnia: matematyka, informatyka,
  • Suicide without borders – studenci I i II stopnia: psychologia, zdrowie publiczne, medycyna, praca socjalna,
  • Digital marketing and consumers behaviour – studenci I stopnia,
  • Collaborative innovation and design of solutions in tourism – studenci I i II stopnia: zarządzanie w turystyce i obszary z nim związane.

Szczegółowe informacje na temat kursów znajdują się w katalogu oraz na stronie transform4europe.eu.

Uwaga: Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia dla 10 wybranych studentów i studentek zostaną sfinansowane z budżetu projektu T4EU na podstawie wniosku wyjazdowego WP oraz umowy o zwrot kosztów podróży.

Przewidziane świadczenia: transport autokarem zorganizowanym przez UŚ, pobyt w hotelu w pokojach dwu- lub wieloosobowych w Koprze oraz w Trieście zarezerwowanych przez UŚ, diety pobytowe zgodnie z obowiązującymi stawkami, tj. 45 EUR na dobę i 53 EUR na dobę odpowiednio – potrącenia diet w razie zapewnienia posiłków przez organizujące uczelnie partnerskie.

Zasady realizacji wyjazdów określone są w zarządzeniu nr 71/2021 rektora UŚ. Do 14 dni od powrotu każdy uczestnik i uczestniczka ma obowiązek rozliczyć podróż, składając do Biura Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych rachunek kosztów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie dotyczącej wyjazdów zagranicznych.

Formularz zgłoszeniowy dla studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostępny jest na stronie: formularze.us.edu.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wybór uczestników i uczestniczek nastąpi na podstawie oceny zgłoszeń na poszczególne kursy. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2024 roku. Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w wyjazdach na T4EU Week do uczelni partnerskich.

Ponadto za przydzielenie studentów i studentek do modułów odpowiadają uczelnie organizujące wydarzenie, które zastrzegają sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian (m.in. w przypadku niewystarczającej liczby uczestników na dany kurs nie zostanie on uruchomiony).

Wybrane osoby zostaną zakwalifikowane do udziału w wyjeździe w terminie 19–25 maja 2024 roku w jednej grupie. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia wyjazdu oraz wyjazdu z innej/ powrotu do innej lokalizacji niż reszta grupy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Transform4Europe: transform4europe@us.edu.pl.

osoby uczestniczące w T4EU Entrepreneurship School

Fot. Olimpia Orządała

return to top