Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Zasady ogólne

Każdy wyjazd pracownika, doktoranta, studenta lub osoby niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego musi być poprzedzony złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą, w Biurze Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych (ul. Bankowa 12, piętro III, pokój 79) prawidłowo wypełnionego Wniosku:

Odpowiedni wniosek musi zostać złożony również w przypadku wyjazdu bez finansowania lub finansowanego przez inną instytucję.

Wyjazd musi zostać zaplanowany w module SAP Travel Management przez osobę wyznaczoną na wydziale lub w innej jednostce organizacyjnej. Numer wniosku z SAPa jest przenoszony na papierową wersję Wniosku o wyjazd za granicę – część WP lub WS.

Wniosek wyjazdowy z niezbędnymi załącznikami musi być złożony w Dziale Współpracy z Zagranicą w odpowiednim terminie – najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem. Jeżeli na Wniosku o wyjazd za granicę – część WP lub WS zaznaczona jest opłata konferencyjna lub noclegi płatne przelewem lub kartą UŚ, wnioski takie muszą być złożone w Dziale Współpracy z Zagranicą co najmniej 3 tygodnie przed terminem płatności.

Przed złożeniem wniosek musi być w pełni wypełniony (należy uzupełnić pola A-F) i podpisany.

Decyzję o rodzaju wyjazdu podejmuje dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej.

Każda osoba wyjeżdżająca musi się rozliczyć w Dziale Współpracy z Zagranicą z wyjazdu do 14 dni od daty powrotu.

return to top