Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • 中文

Mapy aktywności osuwiskowej i zagrożenia erozyjnego dla wybranych obszarów w Yunnan

25.08.2021 - 05:58 aktualizacja 12.10.2021 - 13:21
Redakcja: AJS
Dwie osoby idące krawędzią rozcięcia erozyjnego
Głębokie rozcięcie erozyjne (Prowincja Yunnan) / Deep erosive incision (Yunnan Province). fot./photo: centrum PCCER

Opracowujemy mapy aktywności osuwiskowej i zagrożenia erozyjnego dla wybranych obszarów w prowincji Yunnan.

Mapy będą pomocne przy planowaniu zabudowy w obszarach zagrożonych przez osuwanie i erozję. Projekt realizowany jest wraz z Chińską Służbą Geologiczną.

Osoba fotografująca oddalone budynki w górach
Nisza osuwiskowa widoczna ponad zabudowaniami (Prowincja Yunnan) | fot. centrum PCCER

return to top