Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English

Kontakt

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP: 634-019-71-34
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl

Rektorat czynny: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.30.

Spis pracowników:

książka teleadresowa uczelni

Kontakt dla mediów:

rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego
Jacek Szymik-Kozaczko
e-mail: rzecznik@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 22 10, +48 510 294 045

Dane kontaktowe do wybranych działów i jednostek:

Rekrutacja Rekrutacja

Informacje dotyczące naboru i kierunków studiów

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl 
strona internetowa: us.edu.pl/kandydat
tel.: 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 17 70, 32 359 16 22, 667 771 009

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

e-mail: admission@us.edu.pl
strona internetowa: admission.us.edu.pl
tel.: +48 32 359 22 72, +48 32 359 22 73

Gabinet rektora i sekretariaty prorektorów Gabinet rektora i sekretariaty prorektorów

Gabinet Rektora:
e-mail: rektor@us.edu.pl
tel.  +48 32 359 13 00, +48 32 359 20 50

Kontakt z pracownikami Gabinetu Rektora

 

Sekretariaty

Prorektor ds. nauki i finansów 
e-mail: prorektorrf@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 14 50

Prorektor ds. kształcenia i studentów
e-mail: prorektorrk@us.edu.pl 
tel.: +48 32 359 14 50

Prorektor ds. rozwoju kadry
e-mail: prorektorrr@us.edu.pl 
tel.:  +48 32 359 14 10

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej:
e-mail: prorektorrw@us.edu.pl
tel. +48 32 3591410

Kontakt z pracownikami sekretariatów 

 

Sekretariaty kanclerza oraz kwestora Sekretariaty kanclerza oraz kwestora

Sekretariat kanclerzy:

e-mail: iwona.greiner@us.edu.pl
tel. +48 32 3591250

 

Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego
e-mail: kanclerz@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591250

Zastępca kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego
e-mail: agnieszka.maj@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591250

Zastępca kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem 
e-mail: krystyna.fus@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591250

Zastępca kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
e-mail: dariusz.laska@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591250

 

Sekretariat kwestora

e-mail: sekretariat.kwestora@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591566

Dział Nauki Dział Nauki

Dział Nauki jest jednostką integrującą działania w zakresie strategii naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Wspieramy rozwój naukowy nauczycieli akademickich, koordynujemy sprawy związane z ewaluacją jakości działalności naukowej, realizacją programów projakościowych, zarządzaniem infrastrukturą badawczo-dydaktyczno-artystyczną, widzialnością naukową uniwersytetu oraz innymi działaniami z obszaru wspierania badań naukowych.

Jednostki: 

  • Biuro Doskonałości Naukowej,
  • Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej,
  • Biuro Inicjatyw Strategicznych i Ewaluacji

 

Kierownik Działu: dr Dawid Matuszek 
e-mail: dawid.matuszek@us.edu.pl 
tel. 502 658 253

 

Informacje na temat programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, ewaluacji działalności naukowej, programów projakościowych, konferencji naukowych

Biuro Inicjatyw Strategicznych i Ewaluacji:

 

Informacje dotyczące obsługi nadawania stopni i tytułów naukowych

Biuro Doskonałości Naukowej:

 

Informacje dotyczące obsługi procesów związanych z infrastrukturalnymi zasobami badawczymi

Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej:

Dział Kształcenia Dział Kształcenia

ogólny adres e-mail: dk@us.edu.pl

Informacje związane z tokiem studiów

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl
strona internetowa: us.edu.pl/pracownik/sprawy-dydaktyczne/dzial-ksztalcenia/dzial-ksztalcenia-zakres-zadan
tel.:  32 359 18 80, 32 359 18 10, 32 359 17 70, 32 359 16 22

Dziekanaty Dziekanaty

Informacje dotyczące m.in.: wpisu na studia, odbioru legitymacji i indeksu, przydziału do grup, harmonogramu zajęć, akademików, ubezpieczeń, stypendiów, odpłatności za studia

strona internetowa: us.edu.pl/student

Centrum Obsługi Studentów Centrum Obsługi Studentów

strona internetowa: us.edu.pl/student

ogólny adres e-mail: dlastudenta@us.edu.pl

 

Działalność naukowa i kulturalna studentów i doktorantów
tel.: 32 359 16 72, 32 359 24 64, 32 359 24 63;  

Sprawy dyscyplinarne
tel.: 32 359 17 30

Dostępność uczelni, sprawy osób z niepełnosprawnościami
e-mail: duo@us.edu.pl,
tel.: 32 359 19 98, 32 359 24 62

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych
e-mail: bstud@us.edu.pl
tel.: 32 359 13 40, 32 359 20 46, 32 359 19 79, 32 359 16 94

Biuro Karier
e-mail: bk@us.edu.pl
strona internetowa: bk.us.edu.pl
tel.: 32 359 19 82, 32 359 20 32

Pomoc psychologiczna
e-mail: psycholog@us.edu.pl

Rzecznik praw studenta i doktoranta Rzecznik praw studenta i doktoranta

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

strona internetowa rzecznika praw studenta i doktoranta | Uniwersytet Śląski (us.edu.pl)

e-mail: rps@us.edu.pl

Dowiedz się, jak zgłosić sprawę? 

Rzecznik praw i wartości akademickich Rzecznik praw i wartości akademickich
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

e-mail: urss@us.edu.pl
strona internetowa: studenci.us.edu.pl
tel.: 32 359 15 88

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

e-mail: doktoranci@us.edu.pl
strona internetowa: doktoranci.us.edu.pl

Biuro Współpracy z Gospodarką Biuro Współpracy z Gospodarką

e-mail: transfer@us.edu.pl
tel.: 32 359 22 71, 32 359 20 81

Dział Projektów Dział Projektów
Centrum Komunikacji Medialnej Centrum Komunikacji Medialnej

Publikacja informacji w serwisie uczelni: www.us.edu.pl

e-mail: wiadomosci@us.edu.pl
tel.: 32 359 19 76

 

Centrum Promocji Centrum Promocji

Jednostki: 

  • Dział Marketingu
  • Biuro Wydarzeń Akademickich
  • Biuro Kandydata i Absolwenta

 

e-mail: promocja@us.edu.pl
tel.: 32 359 13 21, 32 359 21 52, 32 359 19 75, 32 359 20 41

Kontakt z pracownikami Centrum Promocji

Materiały promocyjne
tel.: 32 359 13 21

Dział Portalu i Serwisu WWW Dział Portalu i Serwisu WWW

Webmaster
sprawy techniczne dotyczące serwisu www.us.edu.pl

e-mail: webmaster@us.edu.pl
tel.:  32 359 17 78

Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych
Dział Współpracy z Zagranicą Dział Współpracy z Zagranicą
Dział Współpracy z Zagranicą
 
rektorat Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 
 
tel.: 32 359 20 52
fax: 32 359 11 78
 
Biuro projektu Transform4Europe

Kontakt z pracownikami Biura Wymiany Międzynarodowej 

Kontakt z pracownikami Biura Rekrutacji Cudzoziemców

Kontakt z pracownikami Biura ds. Rozwoju Międzynarodowego

Dział HR Dział HR

Kontakt z pracownikami Działu HR

Portiernie Portiernie
L.p. Budynek Numer telefonu
1. Katowice, Jordana 18 32 356 90 52
2. Sosnowiec, ul. Będzińska 60 32 368 92 32
3. Sosnowiec, ul. Będzińska 39 32 368 97 01
4. Katowice, ul. Jagiellońska 26/28 32 200 93 54
5. Katowice, ul. Bankowa 9 32 359 11 05
6. Katowice, Grażyńskiego 53 32 359 98 00
7. Katowice, plac Sejmu Śląskiego 32 200 92 22
8.  Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5

32 364 08 12
32 364 09 69

9. Sosnowiec, ul. Żytnia 12 32 269 18 15
10. Sosnowiec, ul. Żytnia 10 32 269 18 11
11. Katowice, ul. Bankowa 12 32 359 11 01
12. Katowice, ul. Bankowa 14 32 359 11 03
13. Katowice, ul. Bankowa 11b 32 359 11 06
14. Katowice, ul. Szkolna 9 32 359 11 07
15. Katowice, ul. Bankowa 11 32 359 11 08
16. Katowice, ul. Bankowa 11a 32 786 52 02
17. Katowice, ul. Bankowa 5 32 359 19 66
18. Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1, budynek H 32 349 39 12
32 349 39 13
19. Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1, budynek L 32 349 38 00
20. Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1a, budynek SMCEIBI 32 349 76 00
return to top