Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kontakt

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP: 634-019-71-34
tel. 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl

Rektorat czynny: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.30
Dojazd – praktyczne wskazówki

W celu precyzyjnej komunikacji poniżej podajemy dane kontaktowe wybranych działów administracji ogólnouczelnianej.

 

Książka teleadresowa

Rekrutacja Rekrutacja

Informacje dotyczące naboru i kierunków studiów

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl 
strona internetowa: kandydat.us.edu.pl
tel.: 32 359 1810, 32 359 1880, 32 359 1770, 32 359 1622, 667 771 009

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

e-mail: admission@us.edu.pl
strona internetowa: admission.us.edu.pl
tel.: +48 32 359 22 72, +48 32 359 22 73

Dział Kształcenia Dział Kształcenia

Informacje związane z tokiem studiów

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl
strona internetowa:  kandydat.us.edu.pl/dzial-ksztalcenia
tel.:  32 359 1880, 32 359 1810, 32 359 1770, 32 359 1622

Dział Nauki i Badań Dział Nauki i Badań

Informacje dotyczące m.in.: nagród i urlopów, stopni i tytułów naukowych, projektów badawczych oraz finansowania nauki

e-mail: dznauki-l@us.edu.pl
telefony: 32 359 16 10, 32 359 18 75, 32 359 20 43, 32 359 21 81
tel./fax: 32 359 20 43

Dziekanaty Dziekanaty

Informacje dotyczące m.in.: wpisu na studia, odbioru legitymacji i indeksu, przydziału do grup, harmonogramu zajęć, akademików, ubezpieczeń, stypendiów, odpłatności za studia

strona internetowa: us.edu.pl/kandydat

Centrum Obsługi Studentów Centrum Obsługi Studentów

Biuro Wsparcia Studentów
(działalność naukowa i kulturalna studentów i doktorantów, sprawy dyscyplinarne)
e-mail: bws@us.edu.pl
tel.: 32 359 17 30

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
e-mail: bon@us.edu.pl
tel.: 32 359 19 98

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych
e-mail: bstud@us.edu.pl
tel.: 32 359 1340, 32 359 2046, 32 359 1979, 32 359 1694

Pomoc psychologiczna
e-mail: psycholog@us.edu.pl

Biuro Karier Biuro Karier

e-mail: bk@us.edu.pl
strona internetowa: bk.us.edu.pl
tel.: 32 359 19 82, 32 359 20 32

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

e-mail: urss@us.edu.pl
strona internetowa: studenci.us.edu.pl
tel.: 32 359 15 88

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

e-mail: doktoranci@us.edu.pl
strona internetowa: doktoranci.us.edu.pl

Biuro Współpracy z Gospodarką Biuro Współpracy z Gospodarką

e-mail: transfer@us.edu.pl
tel.: 32 359 22 71, 32 359 20 81

Dział Projektów Dział Projektów
Jego Magnificencja Rektor UŚ Jego Magnificencja Rektor UŚ

Kontakt z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego
e-mail: rektor@us.edu.pl
tel.:  32 359 13 00, 32 359 20 50

 

Kontakt z pracownikami Biura Rektora 

 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy

Jacek Szymik-Kozaczko
e-mail: rzecznik@us.edu.pl
tel.: 32 359 22 10,
tel.: 510 294 045

Publikacja informacji w serwisie uczelni: www.us.edu.pl

Sekcja Prasowa UŚ 
e-mail: wiadomosci@us.edu.pl
tel.: 32 359 19 76

 

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta

Anna Samborowska
e-mail: rps@us.edu.pl
tel. kom. 504-397-393

rps.us.edu.pl
Katowice, ul. Bankowa 12, sala 123 (Studencka Strefa Aktywności)

Dział Promocji Dział Promocji

e-mail: promocja@us.edu.pl
tel.: 32 359 13 21, 32 359 21 52, 32 359 19 75, 32 359 20 41

Kontakt z pracownikami Działu Promocji

Materiały promocyjne
tel.: 32 359 13 21

Dział Portalu i Serwisu WWW Dział Portalu i Serwisu WWW

Webmaster
sprawy techniczne dotyczące serwisu www.us.edu.pl

e-mail: webmaster@us.edu.pl
tel.:  32 359 17 78

Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych
Dział Współpracy z Zagranicą Dział Współpracy z Zagranicą
Dział Współpracy z Zagranicą
 
rektorat Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 
 
tel.: 32 359 20 52
fax: 32 359 11 78
 

Kontakt z pracownikami Biura Wymiany Międzynarodowej 

Kontakt z pracownikami Biura Rekrutacji Cudzoziemców

Kontakt z pracownikami Biura ds. Rozwoju Międzynarodowego

Portiernie Portiernie
L.p.BudynekNumer telefonu
1.Katowice, Jordana 1832 356 90 52
2.Sosnowiec, ul. Będzińska 6032 368 92 32
3.Sosnowiec, ul. Będzińska 3932 368 97 01
4.Katowice, ul. Jagiellońska 26/2832 200 93 54
5.Katowice, ul. Bankowa 932 359 11 05
6.Katowice, Grażyńskiego 5332 359 98 00
7.Katowice, plac Sejmu Śląskiego32 200 92 22
8. Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5

32 364 08 12
32 364 09 69

9.Sosnowiec, ul. Żytnia 1232 269 18 15
10.Sosnowiec, ul. Żytnia 1032 269 18 11
11.Katowice, ul. Bankowa 1232 359 11 01
12.Katowice, ul. Bankowa 1432 359 11 03
13.Katowice, ul. Bankowa 11b32 359 11 06
14.Katowice, ul. Szkolna 932 359 11 07
15.Katowice, ul. Bankowa 1132 359 11 08
16.Katowice, ul. Bankowa 11a32 786 52 02
17.Katowice, ul. Bankowa 532 359 19 66
18.Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1, budynek H32 349 39 12
32 349 39 13
19.Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1, budynek L32 349 38 00
20.Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1a, budynek SMCEIBI32 349 76 00
Książka teleadresowa Książka teleadresowa
return to top