Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kontakt

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP: 634-019-71-34
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl

Rektorat czynny: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.30.

Spis pracowników:

książka teleadresowa uczelni

Kontakt dla mediów:

rzecznicy prasowi Uniwersytetu Śląskiego
e-mail: rzecznik@us.edu.pl

Jacek Szymik-Kozaczko
tel.: +48 32 359 22 10, +48 510 294 045
e-mail: jacek.szymik-kozaczko@us.edu.pl

Małgorzata Poszwa
tel.: +48 789 805 920
e-mail: malgorzata.poszwa@us.edu.pl

Dane kontaktowe do wybranych działów i jednostek:

Rekrutacja Rekrutacja

Informacje dotyczące naboru i kierunków studiów

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl 
strona internetowa: us.edu.pl/kandydat
tel.: 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 17 70, 32 359 16 22, 667 771 009

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

e-mail: admission@us.edu.pl
strona internetowa: admission.us.edu.pl
tel.: +48 32 359 22 72, +48 32 359 22 73

Gabinet rektora i sekretariaty prorektorów Gabinet rektora i sekretariaty prorektorów

Gabinet Rektora:
e-mail: rektor@us.edu.pl
tel.  +48 32 359 13 00, +48 32 359 20 50

Kontakt z pracownikami Gabinetu Rektora

 

Sekretariaty

Prorektor ds. nauki i finansów 
e-mail: prorektorrf@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 14 50

Prorektor ds. kształcenia i studentów
e-mail: prorektorrk@us.edu.pl 
tel.: +48 32 359 14 50

Prorektor ds. rozwoju kadry
e-mail: prorektorrr@us.edu.pl 
tel.:  +48 32 359 14 10

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej:
e-mail: prorektorrw@us.edu.pl
tel. +48 32 3591410

Kontakt z pracownikami sekretariatów 

 

Sekretariaty kanclerza oraz kwestora Sekretariaty kanclerza oraz kwestora

Sekretariat kanclerzy:

e-mail: iwona.greiner@us.edu.pl
tel. +48 32 3591250

 

Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego
e-mail: kanclerz@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591250

Zastępca kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego
e-mail: agnieszka.maj@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591250

Zastępca kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem 
e-mail: krystyna.fus@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591250

Zastępca kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
e-mail: dariusz.laska@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591250

 

Sekretariat kwestora

e-mail: sekretariat.kwestora@us.edu.pl 
tel. +48 32 3591566

Dział Nauki Dział Nauki

Dział Nauki jest jednostką integrującą działania w zakresie strategii naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Wspieramy rozwój naukowy nauczycieli akademickich, koordynujemy sprawy związane z ewaluacją jakości działalności naukowej, realizacją programów projakościowych, zarządzaniem infrastrukturą badawczo-dydaktyczno-artystyczną, widzialnością naukową uniwersytetu oraz innymi działaniami z obszaru wspierania badań naukowych.

Jednostki: 

 • Biuro Doskonałości Naukowej,
 • Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej,
 • Biuro Inicjatyw Strategicznych i Ewaluacji

 

Kierownik Działu: dr Dawid Matuszek 
e-mail: dawid.matuszek@us.edu.pl 
tel. 502 658 253

 

Informacje na temat programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej (IDB), ewaluacji działalności naukowej, programów projakościowych, konferencji naukowych

Biuro Inicjatyw Strategicznych i Ewaluacji:

 

Informacje dotyczące obsługi nadawania stopni i tytułów naukowych

Biuro Doskonałości Naukowej:

 

Informacje dotyczące obsługi procesów związanych z infrastrukturalnymi zasobami badawczymi

Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej:

Dział Kształcenia Dział Kształcenia

ogólny adres e-mail: dk@us.edu.pl

Informacje związane z tokiem studiów

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl
strona internetowa: us.edu.pl/pracownik/sprawy-dydaktyczne/dzial-ksztalcenia/dzial-ksztalcenia-zakres-zadan
tel.:  32 359 18 80, 32 359 18 10, 32 359 17 70, 32 359 16 22

Dziekanaty Dziekanaty

Informacje dotyczące m.in.: wpisu na studia, odbioru legitymacji i indeksu, przydziału do grup, harmonogramu zajęć, akademików, ubezpieczeń, stypendiów, odpłatności za studia

strona internetowa: us.edu.pl/student

Centrum Obsługi Studentów Centrum Obsługi Studentów

strona internetowa: us.edu.pl/student

ogólny adres e-mail: dlastudenta@us.edu.pl

 

Działalność naukowa i kulturalna studentów i doktorantów
tel.: 32 359 16 72, 32 359 24 64, 32 359 24 63;  

Sprawy dyscyplinarne
tel.: 32 359 17 30

Dostępność uczelni, sprawy osób z niepełnosprawnościami
e-mail: duo@us.edu.pl,
tel.: 32 359 19 98, 32 359 24 62

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych
e-mail: bstud@us.edu.pl
tel.: 32 359 13 40, 32 359 20 46, 32 359 19 79, 32 359 16 94

Biuro Karier
e-mail: bk@us.edu.pl
strona internetowa: bk.us.edu.pl
tel.: 32 359 19 82, 32 359 20 32

Pomoc psychologiczna
e-mail: psycholog@us.edu.pl

Rzecznik praw studenta i doktoranta Rzecznik praw studenta i doktoranta

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

strona internetowa rzecznika praw studenta i doktoranta | Uniwersytet Śląski (us.edu.pl)

e-mail: rps@us.edu.pl

Dowiedz się, jak zgłosić sprawę? 

Rzecznik praw i wartości akademickich Rzecznik praw i wartości akademickich
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

e-mail: urss@us.edu.pl
strona internetowa: studenci.us.edu.pl
tel.: 32 359 15 88

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

e-mail: doktoranci@us.edu.pl
strona internetowa: doktoranci.us.edu.pl

Biuro Współpracy z Gospodarką Biuro Współpracy z Gospodarką

e-mail: transfer@us.edu.pl
tel.: 32 359 22 71, 32 359 20 81

Centrum Komunikacji Medialnej Centrum Komunikacji Medialnej

Publikacja informacji w serwisie uczelni: www.us.edu.pl

e-mail: wiadomosci@us.edu.pl
tel.: 32 359 19 76

 

Centrum Promocji Centrum Promocji

Jednostki: 

 

e-mail: promocja@us.edu.pl
tel.: 32 359 19 75, 32 359 13 21, 32 359 20 41, 32 359 21 83

Kontakt z pracownikami Centrum Promocji

Materiały promocyjne
tel.: 32 359 19 75

Dział Portalu i Serwisu WWW Dział Portalu i Serwisu WWW

Webmaster
sprawy techniczne dotyczące serwisu www.us.edu.pl

e-mail: webmaster@us.edu.pl
tel.:  32 359 17 78

Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych
Dział Współpracy z Zagranicą Dział Współpracy z Zagranicą
Dział Współpracy z Zagranicą
 
rektorat Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 
 
tel.: 32 359 20 52
fax: 32 359 11 78
 
Biuro projektu Transform4Europe

Kontakt z pracownikami Biura Wymiany Międzynarodowej 

Kontakt z pracownikami Biura Rekrutacji Cudzoziemców

Kontakt z pracownikami Biura Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych

Centrum Kształcenia na Odległość Centrum Kształcenia na Odległość
Centrum Kształcenia na Odległość
 
e-mail: cko@us.edu.pl 
tel.: +48 32 368 97 97
 
strona internetowa: https://cko.us.edu.pl/
Portiernie Portiernie
 1. Katowice, Jordana 18 – tel. 32 356 90 52
 2. Sosnowiec, ul. Będzińska 60 – tel. 32 368 92 32
 3. Sosnowiec, ul. Będzińska 39 – tel. 32 368 97 01
 4. Katowice, ul. Jagiellońska 26/28 – tel. 32 200 93 54
 5. Katowice, ul. Bankowa 9 – tel. 32 359 11 05
 6. Katowice, Grażyńskiego 53 – tel. 32 359 98 00
 7. Katowice, plac Sejmu Śląskiego – tel. 32 200 92 22
 8. Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5 – tel. 32 364 08 12, 32 364 09 69
 9. Sosnowiec, ul. Żytnia 12 – tel. 32 269 18 15
 10. Sosnowiec, ul. Żytnia 10 – tel. 32 269 18 11
 11. Katowice, ul. Bankowa 12 – tel. 32 359 11 01
 12. Katowice, ul. Bankowa 14 – tel. 32 359 11 03
 13. Katowice, ul. Bankowa 11b – tel. 32 359 11 06
 14. Katowice, ul. Szkolna 9 – tel. 32 359 11 07
 15. Katowice, ul. Bankowa – tel. 11 32 359 11 08
 16. Katowice, ul. Bankowa 11a – tel. 32 786 52 02
 17. Katowice, ul. Bankowa 5 – tel. 32 359 19 66
 18. Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1, budynek H – tel. 32 349 39 12, 32 349 39 13
 19. Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1, budynek L – tel. 32 349 38 00
 20. Chorzów, ul. Pułku Piechoty 1a, budynek SMCEIBI – tel. 32 349 76 00
return to top