Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • 中文
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polsko-chińskie inicjatywy badawcze

PROJEKTY ZREALIZOWANE

ZREALIZOWANE

Badanie zagrożeń geologicznych w obszarze górskim (zachodnia części prowincji Syczuan)

kierownik projektu:

dr Yongbo Tie

jednostka finansująca / konkurs:

Chińska Służba Geologiczna

ZREALIZOWANE

Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich – akronim SLOPE

kierownik projektu:

prof. dr hab. Ireneusz Malik

jednostka finansująca / konkurs:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / INNOTECH

ZREALIZOWANE

Study on the mechanism of debris flow source collection of moraine recharge type under freeze-thaw condition

Badanie mechanizmu powstawania morenowych spływów gruzowych w warunkach zamrażania i rozmrażania

kierownik projektu:

dr Yongbo Tie

jednostka finansująca / konkurs:

Narodowa Fundacja Nauk Przyrodniczych w Chinach

PROJEKTY W REALIZACJI

REALIZOWANE

The relation of climate change and mass-movements in the arid mountains of Xinjiang – a tree-ring analysis

kierownik projektu:

prof. dr hab. Ireneusz Malik

jednostka finansująca / konkurs:

Chińska Akademia Nauk / AS President’s International Fellowship Initiative (PIFI Fellowship)

REALIZOWANE

Wood anatomy of trees and shrubs as an indicator of environmental changes in the arid environment

kierownik projektu:

dr hab. Małgorzata Wistuba, prof. UŚ

jednostka finansująca / konkurs:

Chińska Akademia Nauk/AS President’s International Fellowship Initiative (PIFI Fellowship)

REALIZOWANE

Znaczenie opadów, trzęsień ziemi i erozji jako czynników uaktywniających osuwanie - określanie reżimu aktywności osuwisk

kierownik projektu:

dr hab. Małgorzata Wistuba, prof. UŚ

jednostka finansująca / konkurs:

Narodowe Centrum Nauki / Sonata

REALIZOWANE

Assessing the risk of landslide disaster – Sichuan Province, China

kierownik projektu:

dr hab. Małgorzata Wistuba, prof. UŚ

jednostka finansująca / konkurs:

Agencja Wymiany Akademickiej NAWA/ Granty Interwencyjne

PROJEKTY ZŁOŻONE DO FINANSOWANIA

ZŁOŻONE

Przyrost radialny i anatomia drewna krzewinek w obszarach suchych i półsuchych – możliwy nowy indykator przeszłych i współczesnych zmian środowiska

kierownik projektu:

kierownik polskiej części projektu – prof. dr hab. Ireneusz Malik
kierownik chińskiej części projektu – prof. dr Jiang Fengqing

jednostka finansująca / konkurs:

Narodowe Centrum Nauki / SHENG 2

ZŁOŻONE

Snowfall and rain response to current climate change and atmospheric circulation in Xinjiang region

kierownik projektu:

dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ

jednostka finansująca / konkurs:

Chińska Akademia Nauk / AS President’s International Fellowship Initiative (PIFI Fellowship)

ZŁOŻONE

Initial soil development in the arid climate of Xinjiang – a biomarkers perspective

kierownik projektu:

prof. dr hab. Leszek Marynowski

jednostka finansująca / konkurs:

Chińska Akademia Nauk / AS President’s International Fellowship Initiative (PIFI Fellowship)

return to top