Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • 中文
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Misja Centrum

Centrum badawcze zostało utworzone w celu prowadzenia badań i projektów badawczych, wspólnie przez partnerów polskich i chińskich na terenie całego świata.

Misją Centrum jest upowszechnianie wiedzy i technologii wypracowanych przez polskie i chińskie jednostki badawcze w celu redukcji głównych problemów środowiskowych i związanych z nimi problemów społecznych.

Badania oraz technologie opracowywane przez Centrum służą między innymi do ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych, racjonalnego planowania zabudowy w obszarach, gdzie występuje zagrożenie ruchami masowymi i powodziami oraz ograniczania negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi.

return to top