Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
 • 中文

centrum badawcze

POLSKO-CHIŃSKIE CENTRUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

międzynarodowe badania środowiskowe


Redukcja głównych problemów środowiskowych i związanych z nimi problemów społecznych to główne zadanie, które przed sobą stawiamy. Prowadzimy badania naukowe, realizujemy projekty badawcze oraz upowszechniamy wiedzę i technologie wypracowane wspólnie przez polskich i chińskich naukowców.

Wyniki badań i opracowane technologie implementujemy w obszarach, na których współcześnie występują zagrożenia środowiskowe powodujące problemy społeczne. W ten sposób poprawiamy warunki życia mieszkańców terenów, na których prowadzimy badania.


nasza misja

Rozlewisko rzeki i pokryte czerwonym osadem kamienie. Na brzegu stoi grupka ludzi

Główne obszary aktywności badawczej

Centrum proponuje współpracę naukową na wielu polach badawczych, między innymi w dziedzinach:

 • botanika
 • badania zmian klimatu
 • dendrochronologia
 • geochemia
 • geozagrożenia
 • geomorfologia
 • paleontologia
 • rozwój urbanizacji

krajobraz: na pierwszym planie kamienista dolina, w tle ośnieżone góry

Obecnie Centrum realizuje projekty dotyczące wyznaczania obszarów zagrożonych występowaniem osuwisk, spływów gruzowych i lawin skalnych na terenie Gór Sino-Tybetańskich (prowincja Syczuan, Chiny).

Opracowywane są mapy ryzyka występowania zagrożeń geologicznych i geomorfologicznych dla wybranych obszarów. Działania te mają wspomóc organizację inwestycji na terenach zagrożonych. Ograniczy to straty powodowane przez katastrofy naturalne.

krajobraz: lekko górzysty teren pokryty kamieniami, chmury na niebie

Centrum podjęło także badania dotyczące zmian klimatycznych zapisanych w przyrostach rocznych krzewinek rosnących w północno-zachodnich Chinach, głównie w Kotlinie Dżungarskiej.

Badania te mają dostarczyć między innymi informacji o zapisie pustynnienia w przyrostach rocznych. Pozwolą też lepiej poznać kierunki zmian środowiskowych w obszarach zagrożonych pustynnieniem i coraz większym deficytem wody.

Galeria

return to top