Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • 中文
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Publikacje

Sun, L., Yu, Y., Gao, Y., He, J., Yu, X., Malik, I., Wistuba, M., Yu, R., 2021.

Remote Sensing Monitoring and Evaluation of the Temporal and Spatial Changes in the Eco-Environment of a Typical Arid Land of the Tarim Basin in Western China.
Land 2021, 10, 868.

DOI: 10.3390/land10080868

Malik, I., Wistuba, M., Asalon D., Habel M., Chalov S., Yu, R., 2021.

Hydrodynamic parameters of floods and related bank erosion events indicated from tree rings and 2D hydrodynamic model for a small ungauged catchment (Sudeten Mts., Poland).
Ecological Indicators 139, 108021.

DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108021

Malik I., Wistuba M., Tie Y., Owczarek P., Woskowicz-Ślęzak B., Łuszczyńska K., 2017.

Mass movements of differing magnitude and frequency in a developing high-mountain area of the Moxi basin, Hengduan Mts, China – A hazard assessment.
Applied Geography, 87, 54-65.

DOI: 10.1016/j.apgeog.2017.08.003

Malik I., Tie Y., Owczarek P., Wistuba M., Pilorz W., Woskowicz-Ślęzak B., 2013.

Human-planted alder trees as a protection against debris flows (a dendrochronological study from Moxi Basin, Southwestern China).
Geochronometria, 40, 3, 208-216.

DOI: 10.2478/s13386-013-0113-x

Gawior D., Wistuba M., Malik I., Tie Y., Michałowicz P., Jiang J., 2016.

Wpływ wstrząsów sejsmicznych na przyrost radialny i anatomię drewna wybranych gatunków drzew (Podhale, Polska i Wenchuan, Chiny).
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 18, 3, 101-110.

Malik I., Tie Y., Wistuba M., Jiang J., Owczarek P., Hapczyk M., 2016.

Ocena zagrożenia osuwaniem na postawie analizy przyrostów rocznych olszy nepalskiej (Syczuan, Chiny).
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 18, 3, 133-140.

Strony: 1 2

return to top