Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • Français
Instytut Nauk Teologicznych

Monografia o pracy Polskiej Misji Katolickiej na rzecz integracji Polaków w Niemczech

26.02.2020 - 23:08 aktualizacja 26.02.2020 - 23:15
Redakcja: jacekkempa

Monografia „Integration 4.0. Mit der Pastoral ein Zu Hause finden” („Integracja 4.0. Zadomowienie dzięki duszpasterstwu”) – efekt projektu badawczego realizowanego we współpracy ks. prof. dr. hab. Ireneusza Celarego (Uniwersytet Sląski w Katowicach) z Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt.

Prezentujemy krótki opis badań i zaproszenie na spotkanie promocyjne.

Od 1945 r. działa Polska Misja Katolicka w Niemczech. Powstała głównie celem objęcia posługą duszpasterską 2 milionów polskich robotników przymusowych, jeńców wojennych, więźniów obozów koncentracyjnych, który wraz z zakończeniem wojny znaleźli się na wolności i przed powrotem do Polski jako tzw. dipisi przebywali  na terytorium niemieckim. Pierwszym rektorem Misji został pochodzący z diecezji katowickiej bp Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego. Polska Misja Katolicka istnieje do dziś, obejmuje ponad 60 parafii i dociera do ok. 100 tys. Polaków mieszkających w Niemczech.

 

Dwaj badacze – ks. prof. Ireneusz Celary (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego) oraz dr Sebastian Kießig (Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt) zrealizowali projekt badawczy wśród polskich migrantów związanych z PMK. Pytano ich o postawy wobec duchowości, ojczyzny, kultury, u duchownych szukano informacji o codzienności pracy duszpasterskiej. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród osób związanych z polskim duszpasterstwem w Niemczech powstała obszerna monografia książkowa, w której bogaty materiał empiryczny zebrany przez ks. Celarego opatrzony jest teoretycznym komentarzem dr. Kießiga. Podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 3 marca br. o godz. 11.00  w Przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach (ul. Św. Jana 10, p. III.) autorzy przedstawią wyniki swoich badań i przemyśleń oraz zaprezentują monografię „Integration 4.0. Mit der Pastoral ein Zu Hause finden” – „Integracja 4.0. Zadomowienie dzięki duszpasterstwu” (publikacja w języku niemieckim).

 

Jak piszą autorzy: „Migracja to nie tylko wędrówka, a integracja nie tylko dotarcie do celu. Polki i Polacy od ponad stulecia w kolejnych falach przybywali do Niemiec (…) znajdując tu drugą ojczyznę. Postawa wobec kraju pochodzenia jest wśród wielu przybyszów różna, rozmaite były motywy migracji jak i przyczyny skutecznej integracji. Książka kontekstualizuje polską migrację do Niemiec jako część historycznych europejskich fal migracyjnych, jak też w obszarze teologiczno-egzegetycznym – jako doświadczeń podróży i osiedlenia się. Wiele praktycznych sytuacji życiowych, typowych dla Niemiec, można odnaleźć w funkcjonowaniu polskiej misji. Polskie parafie angażuje się w aktywność charytatywną, pogłębianie wiary, ale i pielęgnowanie obyczajów. Kościelne duszpasterstwo jawi się jako lustro wyzwań, przed którymi stają Polacy w Niemczech”.

return to top