Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej

"Micro- and Nanostructures: Synthesis, Characterizations, and Applications" - wydanie specjalne pod redakcją dra hab. S. Stacha, prof. UŚ

Wiadomości instytutowe

Wszystko
arrow arrow
return to top