Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych

Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989-2019)

10.11.2020 - 21:17 aktualizacja 10.11.2020 - 21:21
Redakcja: Wojciech Kamczyk

“… Patriotyzm jest więziotwórczą wartością relacyjną, jednym z kanałów wzajemnego porozumiewania się i wymiany symbolicznej”.
“… Nauka społeczna Kościoła jest jednym z miejsc spotkania pomiędzy Ewangelią i i historią, (…) historią, która po Chrystusie nie stanowi już profanum, lecz ma za teatr świat (…) zachowywany dzięki miłości Stworzyciela”.
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ, Z artykułu wstępnego
Nakładem Księgarni św. Jacka oraz Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora ukazał się dziś 29. tom z serii: Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku” pt. Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989-2019) autorstwa profesora Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ks. dra hab. Arkadiusza Wuwera, prof. UŚ.
Monografia zwiera aż 100 tekstów źródłowych – homilii biskupów katowickich: bpa Herberta Bednorza, abpa Damiana Zimonia oraz abpa Wiktora Skworca. Cenną pomocą badawczą jest indeks rzeczowy i indeks osób.
Prosimy Państwa o przyjęcie tej publikacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2020.
***
Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989-2019), red. A. Wuwer, Katowice 2020, s. 444.
img
return to top