Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych

Leksykon Panteonu Górnośląskiego

23.01.2021 - 19:19 aktualizacja 23.01.2021 - 19:19
Redakcja: Wojciech Kamczyk
Miło nam poinformować, że w ramach serii SiM WTL ukazał się długo wyczekiwany Leksykon Panteonu Górnośląskiego pod redakcją ks. dr hab. Henryka Olszara, prof. UŚ i dr Aleksandry Kłos-Skrzypczak. Do Leksykonu wyłoniono propozycje biogramów prawie 160 osób, zestawionych w układzie alfabetycznym w języku polskim, angielskim i niemieckim. Czterdziestu sześciu wykonawców biogramów ma nadzieję, że ich praca badawcza wzmocni powstającą w podziemiach katowickiej archikatedry instytucję kultury – Panteon Górnośląski.

„Chcielibyśmy, aby Leksykon Panteonu Górnośląskiego, mając walor edukacyjny i wychowawczy, trafił do rąk młodego pokolenia. Oby na jego zapisanych stronach znalazło ono dobre przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze – murach przyszłej placówki muzealnej śląskiej katedry, jak również mogło tam formować intelekt i hierarchię wartości, wrażliwość, gusta artystyczne, poczucie własnej tożsamości, poszanowanie tradycji i kultury” – piszą redaktorzy Leksykonu.

Publikacja została wydana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w projekcie realizowanym na Uniwersytecie Śląskim pt. „Panteon Górnośląski – badania naukowe”. Cały nakład „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego” zostanie rozdysponowany do bibliotek, muzeów, instytucji kultury w kraju i za granicą.

img
return to top