Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych

Z TEJ ZIEMI I NA TEJ ZIEMI

29.04.2022 - 10:18 aktualizacja 29.04.2022 - 10:18
Redakcja: elizalubojanska
Z radością informujemy, że w ramach serii „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ” ukazała się monografia:

Ks. Henryk Olszar

Z TEJ ZIEMI I NA TEJ ZIEMI. Siostry zakonne związane pochodzeniem lub zamieszkaniem z parafią św. Anioła Stróża w Gorzycach w archidiecezji katowickiej. Studium biograficze, Katowice 2022, Księgarnia św. Jacka, ss. 208.

„Ta książka jest hołdem złożonym kobietom, które napisały piękną kartę historii. Ich bardzo wartościowe doświadczenie, nabyte zwłaszcza w XX stuleciu, pozwala nam budować dzisiaj życie zakonne w Polsce. Błogosławiony Stefan Wyszyński apelował do sióstr: «Wszędzie was Kościół potrzebuje, coraz bardziej, tej waszej świętości, gruntownego uświadomienia religijnego i teologicznego, potrzebuje waszego apostolstwa»”

Ks. Henryk Olszar (fragment wstępu)

Niewątpliwie książka ta jest: „hołdem złożonym kobietom, które napisały piękną kartę historii”. Głęboko ufam, że po jej lekturze ocalone zostaną od zapomnienia res geste lokalnego Kościoła w jego charyzmacie powołaniowym, spoglądając wstecz na te kobiety, które powołane do służby Bogu i człowiekowi w sposób często heroiczny oddały jemu i śląskiej ziemi swoje zdolności twórcze – całą swoją doczesność na poczet wieczności. Oby ów zbiorowy portret wspaniałych kobiet Kościoła nie był już zupełny. Oby autor nie tylko odnajdywał kolejne osoby z przeszłości, o których po latach już zapomniano. Oby budująca treść dzieła nadal inspirowała młode osoby do podążania za Chrystusem drogą pełnego realizowania rad ewangelicznych: „Chodzi [przecież] o autentyczne prowadzenie młodych do Chrystusa, bowiem tylko prawdziwy świadek i apostoł jest zdolny pozyskać nowych apostołów”.

Ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO (fragment recenzji)

„Ze smutkiem należy stwierdzić, że na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji przybliżających osoby, życie i działalność sióstr zakonnych. O wiele częściej można spotkać na pułkach księgarskich pozycje poświęcone osobom duchownym: biskupom i prezbiterom, ale osoby życia konsekrowanego traktowane są po macoszemu. Tak jakby życie ukryte za drzwiami klauzury nie zasługiwało na ukazanie światu. Z tym większą radością przyjąłem wiadomość o nowej publikacji znanego i cenionego historyka górnośląskiego ks. Henryka Olszara poświęconej tym razem życiu zakonnemu w jego rodzinnej miejscowości Gorzyce. (…) Dzięki pionierskiej pracy Księdza Profesora dotąd bezimienne i skazane na zapomnienie zakonnice zostały uratowane od zapomnienia i polski czytelnik może zapoznać się z ich dotąd nieznaną historią. Wartości tej publikacji nadaje żmudna, mrówcza praca Autora, który w poszukiwaniu bezcennych informacji musiał przejrzeć wiele archiwów, w tym archiwów osób prywatnych. Należy podkreślić, że biogramy sióstr z Gorzyc dotąd nie zostały opracowane, a zatem praca ks. H. Olszara domaga się uznania jako bezcenny wkład dla histografii Górnego Śląska. Cenny jest również lokalny charakter tej pracy. Dziś coraz częściej podkreśla się znaczenie historii dla budowania tożsamości lokalnych społeczności. Ksiądz Profesor wychodzi naprzeciw tym potrzebom współczesnego człowieka”.

Ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC (fragment recenzji)

Publikację można zakupić w Księgarni św. Jacka.

img
return to top