Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 55,2 (2022)

20.12.2023 - 20:23 aktualizacja 20.12.2023 - 20:44
Redakcja: Wojciech Kamczyk
Z dumą i radością informujemy, iż ukazał się kolejny numer Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych.

W 2022 r. przypadła 100. rocznica ustanowienia administracji apostolskiej dla części Górnego Śląska, która znalazła się w granicach odrodzonej Polski. Temu wydarzeniu poświęconych jest kilka artykułów wchodzących w skład niniejszego tomu. Pierwszy artykuł odnosi się do zaangażowania Watykanu w proces powstawania nowej struktury kościelnej na Śląsku. W kolejnym prof. Lech Krzyżanowski przybliża stosunek władz samorządowych województwa śląskiego wobec tej kwestii. Trzeci autor, Gregor Ploch, zajął się ukazaniem postawy kard. Adolfa Bertrama, biskupa wrocławskiego, wobec procesu podziału rządzonej przez niego diecezji. Ksiądz Michał Kłakus prześwietlił akta Apostolskiego Archiwum Watykańskiego i podzielił się wynikami kwerendy prowadzonej pod kątem rozpoznania sporu o uposażenie nowo powstającej diecezji katowickiej. Reprezentujący środowisko czeskich historyków Kościoła ks. Jan Larisch przeanalizował w swoim tekście zmiany w strukturze organizacyjnej czechosłowackiej części (archi-)diecezji wrocławskiej w latach 1918–1977, a prof. Wanda Musialik podzieliła się uwagami do przeglądu polskich publikacji o przeszłości Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku w XXI w. (…). Mamy nadzieję, że zebrane w tym numerze teksty posłużą lepszemu poznawaniu historii Kościoła na Górnym Śląsku.

Tom można nabyć w Księgarni św. Jacka.

img
return to top