Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 56,1 (2023)

21.05.2024 - 16:40 aktualizacja 21.05.2024 - 17:01
Redakcja: Wojciech Kamczyk
Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny numer „Śląskich Studiów Teologiczno-Historycznych”, półrocznika wydawanego pod auspicjami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

W prezentowanym numerze znalazło się sześć artykułów naukowych. Ojciec Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM przybliża działalność Zakonu Franciszkańskiego na terenie Kustodii Ziemi Świętej w czasach epidemii. Autorem drugiego z prezentowanych tekstów jest ks. prof. Henryk Olszar. Przywołuje dzieje rodziny Christophera R. Hilla, ambasadora USA w Polsce i jego rodziny, których korzenie są na Górnym Śląsku. Ksiądz Michał Kłakus, w oparciu o zbiory Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, zwłaszcza korespondencję ks. Kazimierza Kwaśnego z abp. Józefem Gawliną, dokonał analizy stylu pracy opiekuna polskich emigrantów. Doktor Daniela Dylus w swoim artykule podjęła próbę wskazania źródeł, które wykorzystał śląski pątnik Józef Goj, tworząc Opis pielgrzymki do Ziemi Świętej, a także zbiór Pieśni pątniczych ułożonych z widzenia i odwiedzenia (…) miejsców świętych. Doktor Wisława Bertman, pracująca jako kustosz w Bibliotece Śląskiej, przybliża czasopismo „Ewangelik Górnośląski” – polski dwutygodnik ewangelicki ukazujący się w Katowicach w latach 1932–1939, który odegrał znaczącą rolę w budzeniu polskiej świadomości w kręgach ewangelików polskiego pochodzenia zamieszkujących Górny Śląsk. Ostatni artykuł autorstwa Ewy Szafraniec dotyczy genezy i funkcjonowania internetowej inicjatywy naukowo- popularyzatorskiej „E-ncyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku”.

W aktualnym numerze naszego półrocznika znalazły się także dwa teksty w dziale materiałów. Tomasz Stolarczyk omawia dzieła teologiczne znajdujące się w bibliotece kolegium wieluńskiego w świetle katalogu bibliotecznego z 1809 r., a ks. Marek Spyra, wieloletni duszpasterz akademicki w Katowicach, publikuje tekst konferencji pt. Chrześcijanin między tradycjonalizmem a progresizmem. Nowe wyzwania.

Liczymy na życzliwe przyjęcie „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” i życzymy miłej lektury!

img
return to top