Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zostać w Kościele. Zostać Kościołem

23.05.2024 - 10:02 aktualizacja 09.07.2024 - 12:05
Redakcja: elizalubojanska
Z radością informujemy, że w ramach serii Biblioteka „Więzi” ukazała się monografia:

Marek Kita

Zostać w Kościele. zostać Kościołem, Kraków 2024, Wydawnictwo „Więź”, ss. 193. 

 

Główną ideą książki Marka Kity jest wskazanie „trzeciej drogi” pomiędzy apostazją a radykalną zmianą struktury Kościoła (która z pewnością nie jest możliwa w najbliższym czasie). Autor wskazuje, że biblijne źródła chrześcijaństwa, zwłaszcza Nowy Testament, otwierają przed wierzącym możliwość takiego kształtowania własnej wiary, która: (1) nie jest zależna od dysfunkcyjnej kościelnej instytucji – gdyż opiera się na samodzielnej, bezpośredniej relacji z Bogiem obecnym w codzienności każdej osoby; oraz (2) umożliwia budowanie wspólnot podobnie wierzących, które to wspólnoty mogą zachować więź z Kościołem jako takim, nie tracąc własnej autonomii wobec klerykalnych struktur kościelnych.
Marek Kita wykazuje się znakomitą znajomością tekstów biblijnych – każda z tez jego książki jest nie tyle uzasadniona przez teksty Pisma, ile raczej wywiedziona z medytacji nad nimi.
Z recenzji dr. hab. Piotra Sikory, prof. UIK.

Publikację można zakupić na stronie internetowej Wydawnictwa „Więź”.

img
return to top