Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ewaluacja działalności naukowej

Ewaluacja działalności naukowej to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Poniżej prezentujemy informacje dotyczące minionego okresu ewaluacyjnego, najcenniejsze z naukometrycznego punktu widzenia publikacje, a także inne przydatne informacje związane z ewaluacją w naszym Instytucie.
img
Ewaluacja działalności naukowej to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników WTL reprezentujących dyscyplinę: nauki teologiczne. Po raz pierwszy ewaluacja przeprowadzana jest w obrębie dyscyplin w ramach uczelni, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych) – tak jak to miało miejsce dotychczas.

Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Od przyznanych kategorii zależeć będą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 przeprowadzona została w trzech obszarach. Podstawowe kryteria ewaluacji to:

 1. Poziom naukowy prowadzonej działalności (osiągnięcia naukowe);
 2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych (projekty badawcze i komercjalizacja wyników badań naukowych) ;
 3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (na podstawie przedstawionych opisów wpływu).

ROZPORZĄDZENIA MINISTERIALNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (tekst ujednolicony – 23.02.2022 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

WYKAZY WYDAWNICTW I CZASOPISM

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21 grudnia 2021 r.

 

AKTY PRAWNE UŚ

Zarządzenie Rektora UŚ nr 168/2020 z dnia 01-10-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej

Zarządzenie Rektora UŚ nr 43/2020 z dnia 06-04-2020 w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej

LISTA ARTYKUŁÓW NAJWYŻEJ PUNKTOWANYCH W LATACH 20172021 (100140 PKT)

 1. The (non)transgressive character of religious education for children and young people in Polish schools / Anna Zellma, Roman Buchta, Wojciech Cichosz // British Journal of Religious Education 2021, vol. 43, s. 115, DOI : 10.1080/01416200.2021.1887082,
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01416200.2021.1887082 , 140 pkt.
 2. „Baptism of repentance for the remission of sins”. Mark 1:4 in its context / Artur Malina // Biblical Annals 2021, nr 4, s. 689707, DOI: 10.31743/biban.12794, https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/12794/11783, 140 pkt.
 3. Virgo et Mater : Maryja a Kościół w duszpasterskiej myśli Ambrożego z Mediolanu i Augustyna z Hippony / Wojciech Kamczyk // Vox Patrum. 2021, t. 80, s. 111137, DOI: 10.31743/vp.12696, https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/12696, 100 pkt.
 4. Duchowe i moralne implikacje chrztu według Marka Eremity / Wojciech Kamczyk // Collectanea Theologica. 2019, nr 1, s. 1532,
  DOI:10.21697/ct.2019.89.1.02, http://hdl.handle.net/20.500.12128/9549, 100 pkt.
 5. Augustyn z Hippony, Kazanie 363 o pieśni z Księgi Wyjścia 15,121 / Wojciech Kamczyk // Vox Patrum. 2019, t. 72, s. 253270, DOI:
  10.31743/vp.4669,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/13638, 100 pkt.
 6. Afrahat, Mowa XX: O trosce o biednych (Demonstratio XX : De sustentatione egenorum, PSyr 1, 893930) / z języka syryjskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2021, t. 77, s. 115134, DOI: 10.31743/vp.6432, http://hdl.handle.net/20.500.12128/21461, 100 pkt.
 7. Afrahat, Mowa XXI: O prześladowaniu (Demonstratio XXI: De persecutione, PSyr 1, 931990) / Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2021, t. 79, s. 553582, DOI: 10.31743/vp.10358, http://hdl.handle.net/20.500.12128/21495, 100 pkt.
 8. Afrahat, Mowa XIX Przeciwko Żydom, którzy mówią, że na nowo zostaną zgromadzeni (Demonstratio XIX: Adversus Iudaeos qui dicunt se denuo congregatum iri) PSyr 1, 845892 / z jęz. syryjskiego przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2020, t. 75, s. 605630, DOI:10.31743/vp.4991, http://hdl.handle.net/20.500.12128/19756 , 100 pkt.
 9. Afrahat, Mowa XVII O Chrystusie, Synu Bożym (Demonstratio XVII : De Christo Dei Filio, PSyr 1, 785816) / Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2020, t. 73, s. 181198, DOI:10.31743/vp.4667, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18290, 100 pkt.
 10. Teologia postu w hymnach o poście św. Efrema Syryjczyka / Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2020, t. 74, s. 4966, DOI:10.31743/vp.4990, http://hdl.handle.net/20.500.12128/19758, 100 pkt.
 11. Afrahat, Mowa XVI O narodach, które zastąpiły naród (Demonstratio XVI : De Gentibus quae Loco Populi Suffectae Sunt / Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2019, t. 71, s. 575591, DOI:10.31743/vp.4043, http://hdl.handle.net/20.500.12128/12878, 100 pkt.
 12. Słuchacze Logosu : kategoria słuchania w teologii katolickiej próba syntezy / Grzegorz Strzelczyk // Ethos. 2019, nr 1, s. 2947, DOI:10.12887/322019112504, 100 pkt.
 13. Czy teologia uniwersytecka może jeszcze pełnić funkcję prorocką? / Grzegorz Strzelczyk // Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. 2021, nr 3, s. 7377, 100 pkt.
 14. Religious education in Poland during the COVID19 pandemic from the perspective of religion teachers of the Silesian voivodeship / Roman Buchta, Wojciech Cichosz, Anna Zellma // Religions. 2021, iss. 8, art. no. 650, s. 113, DOI:10.3390/rel12080650,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/21171
  , 100 pkt.
 15. Pentecostalisation. A Catholic Voice in the Debate / Przemysław Sawa // Religions. 2021, iss. 12, art. no. 623, s. 116, DOI:10.3390/rel12080623, http://hdl.handle.net/20.500.12128/21174 , 100 pkt.
 16. Źródła elektroniczne w pracy teologa systematyka / Jacek Kempa // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 114 (2020), s. 145164,
  DOI:10.31743/abmk.11775,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/18146 , 100 pkt.
 17. Pastoral Conversion According to Franciszek Blachnicki in the Context of the Vatican’s Instruction on Parishes in the Service of Evangelization (29 June 2020) / Bogdan Jerzy Biela // Religions. 2021, iss. 9, art. no. 762, s. 115, DOI:10.3390/rel12090762,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/21455 , 100 pkt.
 18. Czy Ewangelia Marka interesuje się czasem Jezusa? : związek oznaczeń chronologicznych z teologią Marka i realiami historycznymi działalności Jezusa / Artur Malina // Verbum Vitae. T. 38, nr 1 (2020), s. 109123 , DOI:10.31743/vv.11309, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18031, 100 pkt.
 19. Why does the Epistle to the Hebrews evoke the desires of the patriarchs? / Artur Malina // Collectanea Theologica. 2020, nr 5, s. 463476,
  DOI:10.21697/ct.2020.90.5.19 ,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/20623 , 100 pkt.
 20. Obrazy, funkcje i znaczenie kobiet w Apokalipsie Jana / Dawid Ledwoń // Collectanea Theologica. 2021, nr 3, s. 3773, DOI:
  10.21697/ct.2021.91.3.02,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/20750 , 100 pkt.
 21. Syn jako rozdarta zasłona. Misteria Jezusa w ujęciu Józefa Ratzingera Benedykta XVI / Jerzy Szymik // Collectanea Theologica 2020, nr 4, s. 109123, DOI:10.21697/ct.2020.90.4.04, http://hdl.handle.net/20.500.12128/20750 , 100 pkt.
 22. The specific content of preaching the word of God in a secularized environment / Leszek Szewczyk // Bogoslovni Vestnik. 2021, nr 3, s. 721732, DOI:10.34291/BV2021/03/Szewczyk, http://hdl.handle.net/20.500.12128/22534 , 100 pkt.
 23. Hlond und Slowenen: Mission des päpstlichen Legaten in Ljubljana / Ireneusz Celary, Henryk Olszar // Bogoslovni Vestnik. 2020, nr 4, s. 863874, DOI:10.34291/BV2020/04/Celary, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18309 , 100 pkt.
 24. The Theological Sense of the Polish Antiphons: The Song and the Hymn from the Mass of the Lord’s Supper / Bartosz Zygmunt // Religions. 2021, iss. 3, art. no. 169, s. 120, DOI: 10.3390/rel12030169, http://hdl.handle.net/20.500.12128/19649 , 100 pkt.
 25. Kapelani Wojska Polskiego w oflagu w Rotenburgu (XII 1939IV 1940) historia jednej fotografii / Michał Kłakus, Jerzy Myszor // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 115 (2021), s. 175196, DOI: 10.31743/abmk.11876, http://hdl.handle.net/20.500.12128/20568 , 100 pkt.
 26. Natural conditioning of the spiritual life : a contribution methodological reflection / Krzysztof Matuszewski // Verbum Vitae. T. 38, nr 2 (2020), s. 423439, DOI:10.31743/vv.8627, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18030 , 100 pkt.
 27. Pastoral Conversion According to Franciszek Blachnicki in the Context of the Vatican’s Instruction on Parishes in the Service of Evangelization (29 June 2020) / Bogdan Jerzy Biela // Religions. 2021, iss. 9, art. no. 762, s. 115, DOI: 10.3390/rel12090762, http://hdl.handle.net/20.500.12128/21455, 100 pkt.
 28. Patriotismus in der Familie: Wert oder Identität Eine auf Forschungen der polnischen Mission in Deutschland basierte Studie / Ireneusz Andrzej Celary, Jan Przybyłowski // Family Forum. T. 10 (2020), s. 127144 , DOI: 10.25167/FF/2071, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18738 , 100 pkt.
LISTA ARTYKUŁÓW NAJWYŻEJ PUNKTOWANYCH W LATACH 2022 (100-200 PKT)

2022

 1. Guzek, Damian, Słomka, Jan. „Music in Expressing Antagonized Visions of the Contemporary Papacy”. Journal for the Study of Religions and Ideologies, t. 21, 61, 2022, s. 129–145. https://thenewjsri.ro/index.php/njsri/article/view/84/58 (140 pkt).
 2. Kamczyk, Wojciech. „U źródeł dni krzyżowych: Galijskie świadectwa z V–VI w. o początkach zwyczaju modlitw i procesji błagalnych”. Collectanea Theologica, t. 92, 3, 2022, s. 69–96, https://doi.org/10.21697/ct.2022.92.3.03 (100 pkt).
 3. Moroń, Marcin, Biolik-Moroń, Magdalena, Matuszewski, Krzysztof. Scrupulosity in the Network of Obsessive-Compulsive Symptoms, Religious Struggles, and Self-Compassion: A Study in a Non-Clinical Sample. Religions. 2022;13:1–24. https://doi:10.3390/rel13100879 (100 pkt).
 4. Żądło, Andrzej. „The Idea of Unity and Catholicity of the Church in the Custom of Mentioning the Bishop’s Name in the Eucharistic Prayer”. Collectanea Theologica, t. 92, 2, 2022, s. 149–167, https://doi.org/10.21697/ct.2022.92.2.07 (100 pkt).
 5. Konieczko, Michał, Uciecha, Andrzej. „The Basis of John Chrysostom’s Teaching on Widowhood”. Vox Patrum, t. 83, 2022, s. 67–86, https://doi.org/10.31743/vp.1359 (100 pkt).
 6. Celary, Ireneusz, Przybyłowski, Jan. Familienfragen in der angewandten Theologie: Sachlage und Methodik Familienfragen in der angewandten Theologie. Family Forum, T. 12, 2022, s. 225-243, https://doi.org/10.25167/FF/4804 (100 pkt).
 7. Kłos-Skrzypczak, Aleksandra. The family in the age of pandemics – topicality of the message of the exhortation Amoris Laetitia. Family Forum, T. 12, 2022, s. 193-208, https://doi.org/10.25167/FF/4765  (100 pkt).
 8. Ledwoń, Dawid. Conversion in the Fourth Gospel. Verbum Vitae, Vol. 40, nr 4, s. 957–975, https://doi.org/10.31743/vv.14432 (100 pkt).

2023

 1. Sawa, Przemysław. Theology and Liturgical Principles at the Service of Evangelization —Towards a Catholic Renewal. Religions, 14, 1–15. https://doi.org/10.3390/rel14040480 (100 pkt.).
 2. Dyk, Stanisław, Sławiński, Henryk, Szewczyk, Leszek. Przepowiadanie homilijne w Polsce: analiza aspektów treściowych i formalnych wybranych homilii. Collectanea Theologica, Vol. 93, nr 2, s. 189-225. http://doi.org/10.21697/ct.2023.93.2.07 (140 pkt.).
 3. Kłos-Skrzypczak, Aleksandra. The “Quality of Human Life” in the Age of Pandemic – Polish Perspective. Bogoslovni vestnik, 83 (2023) 1, s. 183-190. DOI:10.34291/BV2023/01/Klos (100 pkt.).
 4. Celary, Ireneusz, Olszar, Henryk. Persönliche und musikalische Bindungen des Pfarrers Antoni Hlond (Chlondowski) SDB mit Slowenien . Bogoslovni vestnik, 83 (2023) 1, s. 125-135. DOI: 10.34291/BV2023/01/Celary (100 pkt.).
 5. Żądło, Andrzej. Idea i teologia ojczyzny w tekstach Mszału Pawła VI. Collectanea Theologica, Vol. 93, nr 3, s. 119-146. http://doi.org/10.21697/ct.2023.93.2.07 (140 pkt.).
 6. Gwoździewicz, Tomasz. Moral Upbringing in Families Based on a Mixed  Marriage: the Catholic-Lutheran perspective. The Person and the Challenges, T. 13, nr 2, s. 5-19. http://doi.org/10.21697/ct.2023.93.2.07 (200 pkt.).
 7. Nowińska, Joanna. Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pograniczna kultur – J 8, 1-11. Res Rhetorica, T. 10, nr 3, s. 29-43. http://doi.org/10.21697/ct.2023.93.2.07 (140 pkt.).
 8. Gwoździewicz, Tomasz. The Role of the Virtue of Religiosity in the Experience of Engagement. Religions, T. 14, nr 10: 1314, http://doi.org/10.3390/rel14101314 (100 pkt.).
 9. Malina, Artur. De Panfilis, Il racconto doppio nel Libro di Samuele (Analecta biblica 235; Roma: Gregorian & Biblical Press 2022). The Biblical Annals, T. 13, nr 4, s. 661-664. https://doi.org/10.31743/biban.16653 (100 pkt.).
 10. Guzek, Damian, Słomka, Jan, Cieslik, Emma. Exploring Twenty-First-Century Catholic Traditionalist Resistance Movement through Digital Cartoons of Pope Francis. Open Theology, T. 9, nr 1, s. 1-17. https://doi.org/10.1515/opth-2022-0231 (100 pkt.).
 11. Kempa, Jacek. Zbawienie osoby czy natury ludzkiej? O pewnym problemie współczesnej recepcji tradycyjnych motywów soteriologicznych. Studia Nauk Teologicznych PAN, T. 18, s. 9-31. http://10.24425/snt.2023.146519 (100 pkt.).
 12. Buchta, Roman. Katecheza wprowadzająca do życia wspólnotowego w kontekście założeń programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce „wierzę w Kościół Chrystusowy” . Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, T. 30, s. 121-136. http://DOI:10.18276/SKK.2023.30-07(100 pkt.).
 13. Kłos-Skrzypczak, Aleksandra. The Impact of the Loss of a Child in the Prenatal Period on Marital and Family Life and the Religiosity of Women after Miscarriage. Religions, T. 14, nr 11: 1434, https://doi.org/10.3390/rel14111434 (100 pkt.).
return to top