Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Teologicznych

Ewaluacja działalności naukowej

Ewaluacja działalności naukowej to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Poniżej prezentujemy informacje dotyczące minionego okresu ewaluacyjnego, najcenniejsze z naukometrycznego punktu widzenia publikacje, a także inne przydatne informacje związane z ewaluacją w naszym Instytucie.
img
Ewaluacja działalności naukowej to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników WTL reprezentujących dyscyplinę: nauki teologiczne. Po raz pierwszy ewaluacja przeprowadzana jest w obrębie dyscyplin w ramach uczelni, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych) – tak jak to miało miejsce dotychczas.

Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Od przyznanych kategorii zależeć będą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 będzie przeprowadzona w trzech obszarach. Podstawowe kryteria ewaluacji to:

 1. Poziom naukowy prowadzonej działalności (osiągnięcia naukowe);
 2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych (projekty badawcze i komercjalizacja wyników badań naukowych) ;
 3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (na podstawie przedstawionych opisów wpływu).
LISTA ARTYKUŁÓW NAJWYŻEJ PUNKTOWANYCH W LATACH 20172021 (100140 PKT)

 1. The (non)transgressive character of religious education for children and young people in Polish schools / Anna Zellma, Roman Buchta, Wojciech Cichosz // British Journal of Religious Education 2021, vol. 43, s. 115, DOI : 10.1080/01416200.2021.1887082,
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01416200.2021.1887082 , 140 pkt.
 2. „Baptism of repentance for the remission of sins”. Mark 1:4 in its context / Artur Malina // Biblical Annals 2021, nr 4, s. 689707, DOI: 10.31743/biban.12794, https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/12794/11783, 140 pkt.
 3. Virgo et Mater : Maryja a Kościół w duszpasterskiej myśli Ambrożego z Mediolanu i Augustyna z Hippony / Wojciech Kamczyk // Vox Patrum. 2021, t. 80, s. 111137, DOI: 10.31743/vp.12696, https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/12696, 100 pkt.
 4. Duchowe i moralne implikacje chrztu według Marka Eremity / Wojciech Kamczyk // Collectanea Theologica. 2019, nr 1, s. 1532,
  DOI:10.21697/ct.2019.89.1.02, http://hdl.handle.net/20.500.12128/9549, 100 pkt.
 5. Augustyn z Hippony, Kazanie 363 o pieśni z Księgi Wyjścia 15,121 / Wojciech Kamczyk // Vox Patrum. 2019, t. 72, s. 253270, DOI:
  10.31743/vp.4669,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/13638, 100 pkt.
 6. Afrahat, Mowa XX: O trosce o biednych (Demonstratio XX : De sustentatione egenorum, PSyr 1, 893930) / z języka syryjskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2021, t. 77, s. 115134, DOI: 10.31743/vp.6432, http://hdl.handle.net/20.500.12128/21461, 100 pkt.
 7. Afrahat, Mowa XXI: O prześladowaniu (Demonstratio XXI: De persecutione, PSyr 1, 931990) / Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2021, t. 79, s. 553582, DOI: 10.31743/vp.10358, http://hdl.handle.net/20.500.12128/21495, 100 pkt.
 8. Afrahat, Mowa XIX Przeciwko Żydom, którzy mówią, że na nowo zostaną zgromadzeni (Demonstratio XIX: Adversus Iudaeos qui dicunt se denuo congregatum iri) PSyr 1, 845892 / z jęz. syryjskiego przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2020, t. 75, s. 605630, DOI:10.31743/vp.4991, http://hdl.handle.net/20.500.12128/19756 , 100 pkt.
 9. Afrahat, Mowa XVII O Chrystusie, Synu Bożym (Demonstratio XVII : De Christo Dei Filio, PSyr 1, 785816) / Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2020, t. 73, s. 181198, DOI:10.31743/vp.4667, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18290, 100 pkt.
 10. Teologia postu w hymnach o poście św. Efrema Syryjczyka / Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2020, t. 74, s. 4966, DOI:10.31743/vp.4990, http://hdl.handle.net/20.500.12128/19758, 100 pkt.
 11. Afrahat, Mowa XVI O narodach, które zastąpiły naród (Demonstratio XVI : De Gentibus quae Loco Populi Suffectae Sunt / Andrzej Uciecha // Vox Patrum. 2019, t. 71, s. 575591, DOI:10.31743/vp.4043, http://hdl.handle.net/20.500.12128/12878, 100 pkt.
 12. Słuchacze Logosu : kategoria słuchania w teologii katolickiej próba syntezy / Grzegorz Strzelczyk // Ethos. 2019, nr 1, s. 2947, DOI:10.12887/322019112504, 100 pkt.
 13. Czy teologia uniwersytecka może jeszcze pełnić funkcję prorocką? / Grzegorz Strzelczyk // Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. 2021, nr 3, s. 7377, 100 pkt.
 14. Religious education in Poland during the COVID19 pandemic from the perspective of religion teachers of the Silesian voivodeship / Roman Buchta, Wojciech Cichosz, Anna Zellma // Religions. 2021, iss. 8, art. no. 650, s. 113, DOI:10.3390/rel12080650,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/21171
  , 100 pkt.
 15. Pentecostalisation. A Catholic Voice in the Debate / Przemysław Sawa // Religions. 2021, iss. 12, art. no. 623, s. 116, DOI:10.3390/rel12080623, http://hdl.handle.net/20.500.12128/21174 , 100 pkt.
 16. Źródła elektroniczne w pracy teologa systematyka / Jacek Kempa // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 114 (2020), s. 145164,
  DOI:10.31743/abmk.11775,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/18146 , 100 pkt.
 17. Pastoral Conversion According to Franciszek Blachnicki in the Context of the Vatican’s Instruction on Parishes in the Service of Evangelization (29 June 2020) / Bogdan Jerzy Biela // Religions. 2021, iss. 9, art. no. 762, s. 115, DOI:10.3390/rel12090762,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/21455 , 100 pkt.
 18. Czy Ewangelia Marka interesuje się czasem Jezusa? : związek oznaczeń chronologicznych z teologią Marka i realiami historycznymi działalności Jezusa / Artur Malina // Verbum Vitae. T. 38, nr 1 (2020), s. 109123 , DOI:10.31743/vv.11309, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18031, 100 pkt.
 19. Why does the Epistle to the Hebrews evoke the desires of the patriarchs? / Artur Malina // Collectanea Theologica. 2020, nr 5, s. 463476,
  DOI:10.21697/ct.2020.90.5.19 ,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/20623 , 100 pkt.
 20. Obrazy, funkcje i znaczenie kobiet w Apokalipsie Jana / Dawid Ledwoń // Collectanea Theologica. 2021, nr 3, s. 3773, DOI:
  10.21697/ct.2021.91.3.02,
  http://hdl.handle.net/20.500.12128/20750 , 100 pkt.
 21. Syn jako rozdarta zasłona. Misteria Jezusa w ujęciu Józefa Ratzingera Benedykta XVI / Jerzy Szymik // Collectanea Theologica 2020, nr 4, s. 109123, DOI:10.21697/ct.2020.90.4.04, http://hdl.handle.net/20.500.12128/20750 , 100 pkt.
 22. The specific content of preaching the word of God in a secularized environment / Leszek Szewczyk // Bogoslovni Vestnik. 2021, nr 3, s. 721732, DOI:10.34291/BV2021/03/Szewczyk, http://hdl.handle.net/20.500.12128/22534 , 100 pkt.
 23. Hlond und Slowenen: Mission des päpstlichen Legaten in Ljubljana / Ireneusz Celary, Henryk Olszar // Bogoslovni Vestnik. 2020, nr 4, s. 863874, DOI:10.34291/BV2020/04/Celary, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18309 , 100 pkt.
 24. The Theological Sense of the Polish Antiphons: The Song and the Hymn from the Mass of the Lord’s Supper / Bartosz Zygmunt // Religions. 2021, iss. 3, art. no. 169, s. 120, DOI: 10.3390/rel12030169, http://hdl.handle.net/20.500.12128/19649 , 100 pkt.
 25. Kapelani Wojska Polskiego w oflagu w Rotenburgu (XII 1939IV 1940) historia jednej fotografii / Michał Kłakus, Jerzy Myszor // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 115 (2021), s. 175196, DOI: 10.31743/abmk.11876, http://hdl.handle.net/20.500.12128/20568 , 100 pkt.
 26. Natural conditioning of the spiritual life : a contribution methodological reflection / Krzysztof Matuszewski // Verbum Vitae. T. 38, nr 2 (2020), s. 423439, DOI:10.31743/vv.8627, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18030 , 100 pkt.
 27. Pastoral Conversion According to Franciszek Blachnicki in the Context of the Vatican’s Instruction on Parishes in the Service of Evangelization (29 June 2020) / Bogdan Jerzy Biela // Religions. 2021, iss. 9, art. no. 762, s. 115, DOI: 10.3390/rel12090762, http://hdl.handle.net/20.500.12128/21455, 100 pkt.
 28. Patriotismus in der Familie: Wert oder Identität Eine auf Forschungen der polnischen Mission in Deutschland basierte Studie / Ireneusz Andrzej Celary, Jan Przybyłowski // Family Forum. T. 10 (2020), s. 127144 , DOI: 10.25167/FF/2071, http://hdl.handle.net/20.500.12128/18738 , 100 pkt.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zarządzenie Rektora UŚ nr 168/2020 z dnia 01-10-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej

Zarządzenie Rektora UŚ nr 43/2020 z dnia 06-04-2020 w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21 grudnia 2021 r.

return to top