Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

REJESTRACJA DO GRUPY – WNIOSEK.doc
– po zakończeniu wszystkich tur rejestracji żetonowej na początku roku akademickiego, oraz na rozpoczęcie semestrów w których rejestracji żetonowa nie jest otwarta, zapisy na lektorat możliwe są po złożeniu przez studenta pisemnego wniosku.

ZMIANA JĘZYKA – WNIOSEK.doc
– zmiana języka nauczania możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego (1. Modułu). Nie można zmienić języka nauczani po zakończonych semestrach.

ZMIANA POZIOMU JĘZYKA – WNIOSEK.doc
– zmiana poziomu w ramach tego samego języka decyzję podejmuje Dyrekcja SPNJO (TU MOŻNA PODAĆ MAILE DYREKTORA LUB ZASTĘPCÓW) po uzyskaniu przez Studenta opinii prowadzącego zajęcia.

ZMIANA GRUPY – WNIOSEK.doc
– przejście do innej grupy lektoratowej z zachowaniem języka oraz poziomu, następuje po uzyskaniu przez Studenta zgody obydwu lektorów.

return to top