Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kursy adresowane są do wykładowców, naukowców, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób związanych z międzynarodowym środowiskiem akademickim.

Kurs ma na celu pogłębienie znajomości języka mówionego oraz pisanego dla potrzeb akademickich oraz naukowych, rozwijanie sprawności językowych i innych umiejętności przydatnych zarówno do przygotowywania i prowadzenia zajęć ze studentami w języku obcym, jak i uczestniczenia w wykładach i zajęciach prowadzonych w języku obcym.

W ramach kursu słuchacze rozwijają umiejętność:

 • prowadzenia wykładów i zajęć w języku obcym,
 • redagowania form pisemnych w oparciu o konwencje stylistyczne charakteryzujące język akademicki (artykuł, streszczenie, abstrakt, raport, przypisy, analiza statystyczna danych, korespondencja formalna,  itd.),
 • formułowania wypowiedzi ustnych z użyciem reguł organizacji wypowiedzi  i odpowiedniego rejestru i stylu,
 • prowadzenia dyskursu,  zabierania głosu, zadawania pytań i odpowiadania na zapytania w dyskusji lub debacie naukowej, w tym podczas międzynarodowych konferencji i seminariów,
 • prowadzenia sesji podczas konferencji i szkoleń w języku obcym,
 • przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej,
 • przeprowadzania swobodnych rozmów mniej oficjalnych, w tym m.in. telefonicznych, towarzyskich, w kontaktach ze studentami i współpracownikami.

Języki: angielski

 • poziomy: B1-C1
 • tryb nauki:  semestralny
 • długość kursu:  30 godzin lekcyjnych w semestrze
 • intensywność spotkań: jeden raz w tygodniu (90 minut), z możliwością zwiększenia liczby spotkań do 2 na życzenie słuchaczy
return to top