Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kursy języka specjalistycznego są dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych słuchaczy. Oferujemy różnorodny zakres tematyczny oraz autorskie programy. Każdy z naszych kursów  ma na celu pogłębienie znajomość języka mówionego oraz pisanego dla potrzeb zawodowych oraz naukowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, posiadających uprawnienia tłumacza przysięgłego.

W ramach kursu słuchacze rozwijają umiejętność:

  • rozumienia różnego rodzaju tekstów pisanych i  wypowiedzi ustnych,
  • redagowania form pisemnych właściwych dla danej dziedziny,
  • formułowania wypowiedzi ustnych, posługując się regułami organizacji wypowiedzi,  odpowiednim rejestrem i stylem, korzystania dla celów terminologicznych ze specjalistycznych tekstów paralelnych.

Języki: angielski

  • poziomy: B2-C1
  • tryb nauki:  semestralny
  • długość kursu:  30 godzin lekcyjnych w semestrze
  • intensywność spotkań: jeden raz w tygodniu (90 minut), z możliwością zwiększenia liczby spotkań do 2 na życzenie słuchaczy
return to top