Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

[On-line] Dlaczego warto żyć? Stare pytanie w nowych czasach

13.05.2021 - 13:48 aktualizacja 13.05.2021 - 13:48
Redakcja: Wojciech Kamczyk

Zapraszamy na konferencje on-line, która odbędzie się 17 maja 2021 r.
Dlaczego warto żyć? Stare pytanie w nowych czasach.

 

Link do transmisji na żywo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI3OGVlNjItOWI5Ny00MDM0LWJlZTUtOTU4NDQxNmM1Mzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2224111b34-53e8-4f24-aceb-53a75bc988da%22%7d

 

Podczas konferencji chcielibyśmy zająć się szerokim podejściem do życia. Naszym celem jest zbadanie na nowo pozornie starego pytania o życie. Wraz z grupą wiodących na świecie naukowców w swoich szanowanych dziedzinach, chcielibyśmy przejrzeć szeroki wachlarz różnych odpowiedzi na problem życia, aby odkryć kilka nowych i umieścić stare w nowym
kontekście współczesnych debat prowadzonych w różnych dyscyplinach akademickich.

Nasza konferencja jest otwarta dla teologów, filozofów i innych naukowców zainteresowanych problematyką życia w jej różnych aspektach.

Nowe wyzwania stojące przed przyszłością teologii i rozwojem myśli chrześcijańskiej w naszym kraju wymagają zupełnie nowego sposobu myślenia. Dlatego też otwarcie się na świat akademicki i przyjęcie nowych idei oraz nowych ruchów teologicznych i filozoficznych wydaje się kluczowe dla przetrwania i rozwoju teologii w Polsce.

 

Szczegóły konferencji oraz materiały do pobrania na stronie: teologia.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny
Zakład Filozofii i Dialogu

return to top