Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nadesłane zaproszenia

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Tradizione: l’eredità che promuove (Roma, 5 aprile 2022)

PRESENTAZIONE E’ dedicata al concetto di Tradizione la terza giornata di studio Amoris Laetitia, organizzata dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II in collaborazione con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Diocesi di Roma, nel quinto anniversario della pubblicazione dell’esortazione apostolica. “I primi cinque anni di Amoris Laetitia hanno...

Kategorie: Nadesłane zaproszenia
więcej

Współczesne ideologie a chrześcijaństwo w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI – konferencja

Szanowni Państwo, Centrum Naukowe Ratzingerianum, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger/Benedykt XVI zapraszają do udziału w konferencji pt. Współczesne ideologie a chrześcijaństwo w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, która odbędzie się 25 listopada 2021 roku na Wydziale Teologicznym UMK. Jeśli warunki sanitarno-epidemiczne na to pozwolą, konferencja odbędzie się w sposób...

Kategorie: Nadesłane zaproszenia
więcej

[On-line] Dlaczego warto żyć? Stare pytanie w nowych czasach

Zapraszamy na konferencje on-line, która odbędzie się 17 maja 2021 r. Dlaczego warto żyć? Stare pytanie w nowych czasach.   Link do transmisji na żywo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI3OGVlNjItOWI5Ny00MDM0LWJlZTUtOTU4NDQxNmM1Mzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2224111b34-53e8-4f24-aceb-53a75bc988da%22%7d   Podczas konferencji chcielibyśmy zająć się szerokim podejściem do życia. Naszym celem jest zbadanie na nowo pozornie starego pytania o życie. Wraz z grupą wiodących na świecie naukowców w...

Kategorie: Nadesłane zaproszenia
return to top