Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Współczesne ideologie a chrześcijaństwo w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI – konferencja

16.09.2021 - 09:37 aktualizacja 16.09.2021 - 09:37
Redakcja: Wojciech Kamczyk

Szanowni Państwo,

Centrum Naukowe Ratzingerianum, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger/Benedykt XVI zapraszają do udziału w konferencji

pt. Współczesne ideologie a chrześcijaństwo w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, która odbędzie się 25 listopada 2021 roku na Wydziale Teologicznym UMK. Jeśli warunki sanitarno-epidemiczne na to pozwolą, konferencja odbędzie się w sposób stacjonarny.

Joseph Ratzinger/Benedykt XVI w swojej pracy naukowej niejednokrotnie podejmował polemikę ze współczesnymi ideologiami umniejszającymi człowieka i relatywizującymi prawdę. Prezentując wartość antropologii chrześcijańskiej i konieczność poszukiwania prawdy, był otwarty na dialog z przedstawicielami współczesnych trendów kulturowych. Obszarem zainteresowań konferencji będzie analiza współczesnych ideologii, które mogą stanowić wyzwanie dla doświadczenia wiary, ponieważ przedstawiają niepełny obraz człowieka i prawdy. Organizowana konferencja będzie miała na celu wykazanie mocnych i słabych stron współczesnych ideologii oraz ich znaczenia dla dzisiejszego człowieka. Interesującym organizatorów obszarem badawczym będą także postulaty inkulturacji wiary czyli zaprezentowanie wartości wiary chrześcijańskiej na tle innych kultur i ideologii.

Na kanwie założeń współczesnych ideologii oraz w odniesieniu do postulatów inkulturacji wiary, ma być ukazana i poddana analizie integralna koncepcja człowieka poszukującego Boga i otwartego na Niego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie do dnia 15 października 2021 roku karty uczestnictwa znajdującej się w załączniku.

Z wyrażam szacunku
ks. prof. dr hab. Janusz Szulist
Dyrektor Centrum Naukowego Ratzinegrianum

return to top