Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Teologicznych

Konferencja: Kondycja współczesnej rodziny

08.04.2022 - 11:13, aktualizacja 10.05.2022 - 13:17
Redakcja: elizalubojanska

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na konferencję naukową poświęconą rodzinie i jej wieloaspektowemu funkcjonowaniu w zmiennych, nieraz trudnych warunkach współczesnego świata. Wobec intensywnych zmian struktury i funkcji rodziny oraz jej roli w wychowaniu kolejnych pokoleń, niezwykle potrzebna jest dyskusja oraz refleksja nad dalszą rolą rodziny w świetle najnowszych badań. Pragniemy spotkać się z Państwem, aby wspólnie kwestie te przedyskutować.

Naszym celem jest spotkanie środowisk zainteresowanych stanem współczesnej rodziny: naukowców, magistrantów i doktorantów, studentów,  nauczycieli, pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny.

Konferencja zamierza podjąć debatę społeczną o stanie współczesnej rodziny oraz o możliwych sposobach wspierania rodziny w jej ważkich społecznie funkcjach. Jednym z planowanych elementów konferencji są sesje tematyczne dotyczące badań i analiz sytuacji rodziny prowadzonych przez różne ośrodki akademickie. Do aktywnego udziału w tych sesjach zapraszamy grono naukowców prowadzących badania and rodziną.

Konferencja będzie okazją do promocji książki „Kondycja współczesnej rodziny – ujęcie interdyscyplinarne” autorstwa: Moniki Kornaszewskiej-Polak, Moniki Gwóźdź, Marka Wójtowicza i Leokadii Szymczyk, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021.
img

Zgłoszenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Uczestnictwo bierne (możliwość uczestniczenia w wykładach plenarnych i sesjach naukowych)
 2. Uczestnictwo aktywne: wygłoszenie referatu z badań (konieczność przesłania abstraktu w terminie do 15.06.2022)

Abstrakty zostaną ocenione formalnie i merytorycznie. Ich autorzy zostaną poinformowani o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do wystąpienia podczas konferencji najpóźniej 30 czerwca 2022 r.

Proponowane ogólne obszary tematów wystąpień na konferencji:

 • kryzys demograficzny
 • późno zawierane związki formalne
 • niechęć do formalizowania związku
 • wzrost liczby alternatywnych form życia rodzinnego
 • rozpad związków: rozluźnianie więzi, brak zaangażowania
 • separacje, rozwody
 • adopcje i rodziny zastępcze
 • kryzysy rodzinne
 • konflikty w relacjach rodzinnych i rówieśniczych
 • interwencja kryzysowa i pomoc instytucji

Opłaty i certyfikaty

Uczestnictwo bierne w konferencji jest BEZPŁATNE. Opłata związana z wygłoszeniem referatu podczas konferencji wynosi:

 • studenci – 50 zł
 • pracownicy naukowi i doktoranci oraz inne osoby zainteresowane aktywnym udziałem – 100 zł

Jest możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa w konferencji w dwóch formach:

 • wersja elektroniczna (bezpłatna)
 • wersja papierowa (opłata 50 zł)

Konto bankowe zostanie opublikowane po procedurze akceptacji abstraktów do wystąpienia oraz przesłane e-mailem referującym.

Głównym organizatorem konferencji jest Interdyscyplinarny Zespół Badawczy przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Komitet Naukowy

 • Dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ
 • Dr Monika Kornaszewska-Polak
 • Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ
 • Dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak 

Komitet Organizacyjny

 • Mgr Magdalena Cwajna, 
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „PRO”

Kontakt: konferencjaWTL2022@gmail.com

return to top