Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja: Kondycja współczesnej rodziny

08.04.2022 - 11:13, aktualizacja 14.11.2022 - 11:21
Redakcja: elizalubojanska

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na konferencję naukową poświęconą rodzinie i jej wieloaspektowemu funkcjonowaniu w zmiennych, nieraz trudnych warunkach współczesnego świata. Wobec intensywnych zmian struktury i funkcji rodziny oraz jej roli w wychowaniu kolejnych pokoleń, niezwykle potrzebna jest dyskusja oraz refleksja, co do dalszej roli rodziny w świetle najnowszych badań. Pragniemy spotkać się z Państwem, aby wspólnie kwestie te przedyskutować.

Naszym celem jest spotkanie się środowisk zainteresowanych stanem współczesnej rodziny: naukowców, magistrantów i doktorantów, studentów, nauczycieli, pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny.

Konferencja zamierza podjąć debatę społeczną o stanie współczesnej rodziny oraz o możliwych sposobach wspierania rodziny w jej ważkich społecznie funkcjach. Jednym z planowanych elementów konferencji są sesje tematyczne dotyczące badań i analiz sytuacji rodziny prowadzonych przez różne ośrodki akademickie. Do aktywnego udziału w tych sesjach zapraszamy grono naukowców prowadzących badania and rodziną.

Konferencja będzie okazją do promocji książki „Kondycja współczesnej rodziny – ujęcie interdyscyplinarne” autorstwa: Moniki Kornaszewskiej-Polak, Moniki Gwóźdź, Marka Wójtowicza i Leokadii Szymczyk, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021.
img

Kondycja współczesnej rodziny – program konferencji

10:00 Uroczyste otwarcie konferencji oraz przemówienie Dziekana WTL

Sesja 1

 1. Dr hab. ks. Dariusz Krok, prof. UO, „Rola osobowości i religii w funkcjonowaniu rodziny: perspektywa relacyjna”, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
 2. Dr hab. Beata Ecler-Nocoń, prof. UŚ, „Miłość warunkiem rodziny, rodzina warunkiem miłości – w kontekście analiz pedagogicznych”, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski
 3. Dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak, „Sens i znaczenie nadziei. Refleksja teologiczno-moralna”, Instytut Nauk Teologicznych, Uniwersytet Śląski
 4. Dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ, „Kondycja współczesnej rodziny – zagrożenia i szanse”, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski

12.15 Przerwa

12:30 Sesja 2

 1. Dr Dominik Szczygielski, „Etos małżeńsko-rodzinny – typologia oraz socjodemograficzne i indywidualno-kulturowe uwarunkowania”, Instytut Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 2. Dr Ewelina Wojtarkowska, „Związek dopasowania osobowościowego z jakością życia małżeńskiego”, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
 3. Dr Marcin Moroń, „Co czyni rodzinę odporną w czasach niestabilności?”, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski
 4. Lic. Agata Bawer, „Fenomen przyjaźni w związkach małżeńskich”, Nauki o Rodzinie, Wydział Teologiczny UŚ

13:50 Przerwa

14:00 – 15:00 Panel dyskusyjny na temat: Kondycja współczesnej rodziny

Poruszane zagadnienia: Czy rodzina współczesna przechodzi kryzys czy są to przemiany społeczno-kulturowe, które na nią oddziałują? Czy warto dzisiaj walczyć o klasyczny wzorzec rodziny? Co zmienia decyzja Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z 22 października 2022 w sprawie przywrócenia dyscypliny Nauki o Rodzinie?

Organizacja konferencji

Głównym organizatorem konferencji jest Interdyscyplinarny Zespół Badawczy przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Opłaty

Opłacie podlega wygłoszenie referatu podczas konferencji, które wynosi:

 1. A) studenci 50 zł,
 2. B) pracownicy naukowi i doktoranci, inne osoby zainteresowane aktywnym udziałem
  w konferencji 100 zł.

Jest możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa w dwóch formach:

 • wersja elektroniczna (bezpłatna – wcześniejsze zgłoszenie),
 • wersja papierowa dostępna podczas konferencji, opłata 50 zł.

Konto bankowe konferencji zostanie opublikowane po 15.10.2022 i przesłane osobom zainteresowanym.

 

Proponowane ogólne obszary tematów wystąpień na konferencji:

– kryzys demograficzny

– późno zawierane związki formalne

– niechęć do formalizowania związku

– wzrost liczby alternatywnych form życia rodzinnego

– rozpad związków: rozluźnianie więzi, brak zaangażowania

– separacje, rozwody

– adopcje i rodziny zastępcze

– kryzysy rodzinne

– konflikty w relacjach rodzinnych i rówieśniczych

– interwencja kryzysowa i pomoc instytucji

 

Zgłoszenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa w formie elektronicznej na załączonym formularzu na adres: konferencjaWTL2022@gmail.com

 1. Uczestnictwo bierne (możliwość uczestniczenia w wykładach plenarnych i sesjach naukowych).
 2. Uczestnictwo aktywne: wygłoszenie referatu z badań (konieczność przesłania abstraktu w terminie do 10.10.2022).

 

Wszystkie instytucje oraz osoby prywatne zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie FORMULARZA zgłoszeniowego w celach sprawnej organizacji konferencji.

Rozpatrzenie abstraktów do 15.10.2022

Abstrakt wystąpienia

Zawartość abstraktu i procedura akceptacji wystąpienia

 1. Tytuł pracy oraz słowa kluczowe (do 3 słów kluczowych).
 2. Długość abstraktu 1000 do 1500 znaków ze spacjami.
 3. Należy wskazać dyscyplinę naukową opracowania.
 4. Należy krótko wskazać cel przeprowadzanych analiz.

 

Abstrakty zostaną ocenione formalnie i merytorycznie. Ich autorzy zostaną poinformowani o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do wystąpienia podczas konferencji najpóźniej 15 października 2022 r.

Głównym organizatorem konferencji jest Interdyscyplinarny Zespół Badawczy przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Komitet Naukowy

 • Dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ
 • Dr Monika Kornaszewska-Polak
 • Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ
 • Dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak 

Komitet Organizacyjny

 • Mgr Magdalena Cwajna, 
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „PRO”

Kontakt: konferencjaWTL2022@gmail.com

return to top