Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Czasopisma

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
left img

Półrocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukazuje się od 1968 roku (wydawca: Księgarnia św. Jacka).

Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przy tym przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do historii Śląska (nie tylko Kościoła na Śląsku) i losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska.

Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

Zapraszamy na stronę czasopisma w uniwersyteckim OJS (link).

Studia Pastoralne Studia Pastoralne

Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukazuje się od 2005 r.

Strona czasopisma w uniwersyteckim OJS (link) – tu dostępne są najnowsze numery czasopisma

Rada Naukowa: prof. dr. Pero Aračić (Kath.- Theol. Fakultät, Dakovo, Hrvatska), ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW), ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik (UPJPII), prof. dr Franz Georg Friemel (Kath.-Theol. Fakultät, Universität Erfurt), prof. dr. Stanko Gerjolj CM (Theologische Fakultät, Ljubljana), ks. dr Krzysztof Grzelak SCJ (St. Joseph’s Theological Institute, Cedara, South Africa), ks. prof. dr Richard Hartmann (Theologische Fakultät, Fulda), ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński (KUL), ks. doc. phDr, thDr. Róbert Lapko (Katolícka Univerzita v Ružomberku), ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW), ks. dr hab. Mieczysław Polak (prof. UAM), prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), ks. prof. dr hab. Helmut J. Sobeczko (UO), ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII), o. dr hab. Daniel Wojciech Stabryła OSB (Dormition Abbey, Jerozolima), prof. dr Joachim Theis (Theologische Fakultät, Trier), doc. ThDr. Martin Uhál’, PhD (Katolícka Univerzita v Ružomberku), prof. dr Maria Widl (Kath.-Theol. Fakultät, Universität Erfurt) ks. dr hab. Krzysztof Witko (Issy-les-Moulineaux, Francja), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. dr theol., dr phil. Paul Michael Zulehner (Universität Wien)

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: ks. dr hab. Bogdan Biela, prof. UŚ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr Roman Buchta, prof. UŚ
Sekretarz redakcji: ks. dr Bartłomiej Kuźnik (UŚ, Katowice)
Redaktor statystyczny: dr hab. Józef Biolik (prof. UE)
Redaktor językowy: Aleksandra Achtelik (j. polski), Hans-Dieter Kuch (j. niemiecki), Michał Nolywajka (j. angielski), Iwona Rubys (j. hiszpański), Caudio Salmieri (j. włoski), Aline Weidert (j. francuski)
Redaktorzy tematyczni: ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary (teologi pastoralna), ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ (homiletyka), ks. dr Bartosz Zygmunt

O czasopiśmie:
Sposobną okolicznością wydania nowego czasopisma, zatytułowanego “Studia Pastoralne”, stała się obchodzona w roku 2005 czterdziesta rocznica zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). Dziedzicząc doktrynalny dorobek ostatniego soboru, zdajemy sobie sprawę, że jego głębia pozostaje wciąż jeszcze w znacznym zakresie nieprzenikniona i kryje bogate inspiracje teologiczno-pastoralne. Ta świadomość prowokuje do twórczej postawy badawczej, każe podejmować nowe próby docierania do sedna soborowego nauczania oraz rozwijania – w jego świetle – współczesnej teologii, szczególnie zaś tych jej gałęzi, które oprócz charakteru ściśle naukowego odznaczają się wymiarem praktycznym. Taką specyfikę posiadają dyscypliny teologiczne, które ze swej natury pozostają otwarte zarówno na Objawienie Boże, jak też na konkretne egzystencjalno-duszpasterskie doświadczenie poszczególnych jednostek lub całych wspólnot religijnych. Chodzi więc o teologię pastoralną, liturgikę, homiletykę, katechetykę, misjologię czy duchowość chrześcijańską. Wyznaczanym przez te dyscypliny obszarom teologiczno-pastoralnym poświęcamy “Studia Pastoralne” z nadzieją, że zdobędą one na naszym polskim gruncie rangę otwartego dla wszystkich forum, gwarantującego swobodną i pogłębioną wymianę myśli teologicznych oraz duszpasterskich doświadczeń, którymi możemy się wzajemnie ubogacać, a także wspomagać Kościół w jego wszechstronnej misji, spełnianej z mandatu Chrystusa w konkretnym czasie historycznym i w realnych warunkach społeczno-kulturowych. Czasopismo “Studia Pastoralne” jest rocznikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swej strukturze zawiera następujące działy: artykuły, materiały, recenzje i omówienia, a także sprawozdania. Redakcja tego rocznika otwiera przed wszystkimi chętnymi możliwość współpracy w dziele tworzenia kolejnych jego tomów. W naszym czasopiśmie znajdzie się miejsce również dla Twojego artykułu. Zapraszamy do współpracy!

Ecumeny and Law Ecumeny and Law

Ecumeny and Law 

– an international scientific journal published since 2013 (as annual and since 2021 as a semiannual cycle) by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (University of Silesia Press).

Journal website

https://www.ecumeny-and-law.us.edu.pl

Strona czasopisma w uniwersyteckim OJS (link)

 

Profile of journal

An open forum provided for the legal thought, gives the Church an occasion to engage in dialogue with the world that concerns the way of implementing such universal principles as: respect for life, dignity and rights of the human being, freedom, tolerance and, in a wider social dimension – advocating the value of marriage, family, as well as solidarity with the poor, the weak and socially excluded. The need to perpetuate this dialogue has found its actualization in a canonic periodical “Ecumeny and Law”. Therein, the meeting of theologians representing various Christian churches, and more broadly, the encounter of scholars affiliated to ecumenical movement, with the representatives of legal studies – has as its aim the demonstration of full ecumenical potential of the canon law. The kernel of this dialogue is to call for human being’s subjectivity and unalienable rights, to champion justice, which – in practical terms translates into ensuring the “here-and-now” justice within the basic communities: marriages and families, and consequently – within the societies and nations of nowadays Europe.

Main editor

Andrzej Pastwa

Editorial board

Deputy editor-in-chief: Józef Budniak
Head of ecumeny department: Zdzisław Kijas
Head of law department: Piotr Kroczek
Statistical editor: Wojciech Świątkiewicz
English language editor: Michelle Adamowski
French language editor: Dorota Śliwa
Italian language editor: Agnieszka Gatti

Program board

Head:

Cyril Vasil’, Archbishop (Pontificio Istituto Orientale, Roma)

Members:

Leszek Adamowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Pavol Dancák (Prešovská Univerzita v Přesove)

Nicolae V. Dură (Universitatea Ovidius din Constanța)

Ginter Dzierżon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Tomasz Gałkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)

Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Stephan Haering (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Wojciech Hanc (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Marcin Hintz, Bishop (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Janusz Kowal (Pontificia Università Gregoriana, Roma)

Adrian Loretan (University of Lucerne)

Damián Němec (Univerzita Palackého v Olomouci)

Theodosie Petrescu, Archbishop (Universitatea Ovidius din Constanța)

Marek Petro (Prešovská Univerzita v Přesove)

Wilhelm Rees (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

Gerda Riedl (Universität Augsburg)

Peter Šturák (Prešovská Univerzita v Přesove)

Peter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest)

Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Marek Jerzy Uglorz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Philosophy and Canon Law Philosophy and Canon Law

Philosophy and Canon Law 

– an international scientific journal published since 2015 (as annual and since 2021 as a semiannual cycle) by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (University of Silesia Press).

Journal website

https://www.philosophy-and-canon-law.us.edu.pl

Strona czasopisma w uniwersyteckim OJS (link)

Profile of journal

The periodical “Philosophy and Canon Law” constitutes an open interdisciplinary forum for the exchange of philosophers and lawyers’ (canonists’) reflections, including representatives of different fields of study. Coping with the issues undertaken in thematic annuals is – from its very assumption – an attempt of providing an answer to complex problems of the dynamically changing world: social, religious, cultural and civilizational. The confines of the subject matter reflection are delineated by a marked, by the means of the title of the first volume of the periodical triad: human being (person) – family – society, the source of inspiration of which is the most important document of the Second Vatican Council: Gaudium et Spes constitution. The initiative garners support from the institutional cooperation of scientists, chiefly from Europe and the United States of America.

Main editor

Andrzej Pastwa

Editorial board

Deputy Editor-in-Chief: Pavol Dancák
Member of the Board: Krzysztof Wieczorek (Chair of Philosophy Department)
Member of the Board: Tomasz Gałkowski (Chair of Law Department)
Statistical Editor: Wojciech Świątkiewicz
English Language Editor: Michelle Adamowski
French Language Editor: Dorota Śliwa
Italian Language Editor: Agnieszka Gatti

Program board

Head:

Most Rev. Cyril Vasil’ (Pontifical Oriental Institute, Roma)

Members:

Libero Gerosa (Faculty of Theology in Lugano, Switzerland)

Wojciech Góralski (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland)

Stephan Haering (Ludwig Maximilian University of Munich, Germany)

Janusz Kowal (Pontifical Gregorian University, Roma)

V. Bradley Lewis (Catholic University of America, Washington, D.C., USA)

Adrian Loretan (University of Lucerne, Switzerland)

Wilhelm Rees (University of Innsbruck, Austria)

David L. Schindler (Catholic University of America, Washington, D.C., USA)

Santiago Sia (National University of Ireland, Dublin, Ireland)

Zbigniew Suchecki (Pontifical University Antonianum, Roma)

return to top