Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Instytut Polonistyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownicy Instytutu Polonistyki w Komitecie Nauk o Literaturze PAN

28.11.2023 - 09:34 aktualizacja 28.11.2023 - 09:34
Redakcja: mn

24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. W skład Komitetu Nauk o Literaturze wybrani zostali pracownicy Instytutu Polonistyki UŚ  prof. dr hab. Marian Kisiel oraz prof. dr hab. Dariusz Pawelec.


Komitety naukowe są krajową reprezentacją środowisk i dyscyplin naukowych. Zajmują się konkretną dyscypliną naukową a ich członkowie są wyłaniani w wyborach tajnych. Kandydować i głosować mogą naukowcy z całego kraju. Komitet Nauk o Literaturze PAN powołany został w 1960 r. Jest stałym organem Akademii przy I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego. W skład Komitetu wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk, pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze.

logo Polskiej Akademii Nauk

return to top