Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Instytut Polonistyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek współautorem opracowania „Ogniem i mieczem”

24.01.2024 - 14:50 aktualizacja 24.01.2024 - 14:50
Redakcja: mn

W serii Biblioteka Narodowa ukazało się Ogniem i mieczem otwierające Sienkiewiczowską Trylogię, jedno z najważniejszych dzieł w polskiej literaturze. Autorami opracowania są prof. dr hab. Jerzy Axer (Uniwersytet Warszawski) i prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Śląskiego. Wstęp napisał prof. dr hab.Tadeusz Bujnicki. Analiza dzieła na tle historycznym nie unika tematu napiętych relacji między poszczególnymi grupami etnicznymi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Do tomu dołączona jest mapa przedstawiająca szlaki literackie działań bohaterów Ogniem i mieczem oraz szlaki historyczne związane z wydarzeniami podczas powstania Chmielnickiego na Ukrainie.

Biblioteka Narodowa to najstarsza seria wydawnicza w Polsce. Istnieje od 1919 roku, a od roku 1933 jej właścicielem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej pragnie zaspokoić pilną potrzebę kulturalną i przynieść zarówno każdemu inteligentnemu Polakowi, jak i kształcącej się młodzieży wzorowe wydania najcelniejszych utworów literatury polskiej i obcej w opracowaniu podającym wyniki najnowszej o nich wiedzy – tak napisali niemal sto lat temu twórcy serii.

Ogniem_i_mieczem - Biblioteka Narodowa

return to top