Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

New Voices in Music and Fine Arts

27.05.2019 - 16:09 aktualizacja 27.05.2019 - 16:22
Redakcja: Piotr Cirbus
Tagi: Goście Instytutu

NEW VOICES IN MUSIC AND FINE ARTS | II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

FACULTY OF FINE ARTS AND MUSIC | UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

NOWE OSOBOWOŚCI W MUZYCE I SZTUKACH WSPÓŁCZESNYCH

W POSZUKIWANIU MISTYKI – NOWE WYMIARY DUCHOWOŚCI W MUZYCE I SZTUKACH PIĘKNYCH XX I XXI WIEKU.

II International Conference

NEW VOICES IN MUSIC AND FINE ARTS:

IN THE SEARCH OF MYSTICISM – NEW ASPECTS OF SPIRITUALITY IN MUSIC AND FINE ARTS OF THE 20TH AND 21ST CENTURY.

Środa, 5 czerwca 2019, godz.18:00, Cieszyn | Wednesday, June 5, 2019, 6 PM, Cieszyn
PSM I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Cieszynie, ul. Zamkowa 3 | I.J. Paderewski Music School in Cieszyn, Zamkowa 3 Street

 

KONCERT INAUGURACYJNY | OPENING CONCERT

 

 

WIECZÓR PRAWYKONAŃ | AN EVENING OF WORLD PREMIERS

Program:

Łukasz Woś (b.1967) – „Elegy” (prawykonanie) * WORLD PREMIER

Thomas Fortmann (b. 1951) – „Die Ermordung einer Butterblume” (prawykonanie)  * WORLD PREMIER

Octavio Vazquez (b. 1972) – „Gernika IV” (prawykonanie)  * WORLD PREMIER

 

Wykonawcy | Performers:

Grażyna Jursza – flet | flute

Orkiestra Kameralna | Chamber Orchestra   „CAMERATA IMPULS”

Małgorzata Kaniowska – dyrygent | conductor

 

foto: Stanisław Konopka OX.PL ©

Czwartek, 6 czerwca 2019, godz. 9.30, Cieszyn | Thursday, June 6, 2019, 9:30 AM,  Cieszyn
Uniwersytet Śląski, Sala Kameralna, ul. Bielska 62 | University of Silesia, Chamber Hall, Main Building, 62 Bielska Street

 

 

INAUGURACJA KONFERENCJI | CONFERENCE OPENING
Dr hab. Małgorzata Kaniowska

Prodziekan Wydziału Artystycznego ds. Badań Naukowych, Artystycznych i Współpracy Międzynarodowej.

Deputy Dean of the Faculty of Fine Arts and Music for Scientific, Artistic and International Cooperation/University of Silesia in Katowice.

 

PREZENTACJE | CONFERENCE PRESENTATIONS

9:40 Maestro Jean-Sébastien Béreau (France)

Keynote Speaker

Olivier Messiaen (1908-1992): “I ouvrier de Dieu”. (Tłumaczenie | Translation: mgr Agata Adamczyk-Gzara)

 

10:10 Prof. Ana Telles (Department of  Music, School of the Arts, University of Évora, Portugal) 

Keynote Speaker

Spirituality in the works of Jean-Sébastian Béreau.

 

10:40 Ricardo Sá Leão (Department of  Music, School of the Arts, University of Évora, Portugal)

Piano improvisation and spirituality – Drawing inspiration from some spiritual practices in order to create an improvisational state of mind.

 

11:10  dr hab. Tomasz Orlow (University of Silesia in Katowice, Poland)

Proces twórczy w improwizacji Keitha Jarreta na podstawie wybranych zarejestrowanych koncertów solowych. (The creative process of improvisation in the selected performances of Keith Jarret.)

 

11:40 Prof. Zuzana Martináková (Ján Albrecht Music and Art Academy Banská Štiavnica, Slovak Republik)

Increase of Spirituality in Slovak Music after 1990.

 

12:20 Prof. Timothy Hoft (School of Music, University of Nevada in Las Vegas, USA)

Christian Symbolism and Spirituality in Virko Baley’s Symphony no. 1 „Sacred Monuments” (1999) and Timothy Hoft’s new transcription for solo piano (2019).

 

13-13:45 Lunch break (Lunch provided  for the registered participants) Przerwa obiadowa (Obiad dla zarejestrowanych uczestników)

 

13:45 Piano Recital

Timothy Hoft – piano (University of Nevada in Las Vegas, USA)

Program:

Virko Baley – Symphony no. 1 „Sacred Monuments” (1999) * WORLD PREMIER

 

14:45 EXCURSION TO MUSEUM AUSCHWITZ

 

 

Piątek, 7 czerwca, 2019, Cieszyn | Friday, June 7, 2019, Cieszyn
Uniwersytet Śląski, Sala Kameralna, ul. Bielska 62 | University of Silesia, Chamber Hall, Main Building, 62 Bielska Street

 

 

PREZENTACJE | CONFERENCE PRESENTATIONS

9:30  Prof. Sandra Leandro (Department of Visual Arts and Design, School of the Arts, University of Évora, Portugal)

Keynote Speaker 

Picking stars from the ground: spirituality in contemporary Portuguese Art.

 

10:00 Thomas Fortmann (Switzerland)

Symbolism of numbers and intervals, quantity and quality, the relation of measure and spirituality. 

 

10:30 Adrianna Lis (K. Szymanowski’s Music Academy in Katowice, Poland)

Musical Dialogue with God. Reflections and Analysis of „The Conversation of Prayer” for solo flute by  Roxanna Panufnik.

 

11:00 dr Anna Kijanowska (University of Silesia in Katowice, Poland)

Spiritual Journey: From Arabic maquam To Techno. Piano Sonata No. 3 (Dance Suite) by Avner Dorman.

 

11:30 dr hab. Krzysztof Marek Bąk (University of Silesia in Katowice, Poland)

Ekslibris – w poszukiwaniu symbolu i tajemnicy. (Exlibris – in  the search of symbol and mystery).

 

12:00 Przerwa Kawowa | Coffee Break

 

12:15 Closing Lecture – Recital. Transcendence.

Mia Elezovitć – piano (Academy of Arts of the University J.J. Strossmayer in Osijek, Croatia)

 

Program:

Andys Skordis  – „You go too fast…you move too slow…”

Sanda Majurec  – Verklaerte Nacht

Tibor Szirovicza  – Pavamana for piano & soundtrack * WORLD PREMIER

Tihomir Ranogajec  – Ancient beliefs  * WORLD PREMIER

Dalibor BukvićProphéties  

 

12:45 Podsumowanie | Closing remarks – dr Anna Kijanowska

return to top