Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych

Pion dydaktyczny

Dyrekcja pionu dydaktycznego

Dyrektor kierunków studiów dr Małgorzata Mendel, prof. UŚ

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Wewnętrzny: 222
Telefon: 33 8546222


Z-ca Dyrektora kierunków studiów dr Wojciech Golec

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn


RADA DYDAKTYCZNA

prof. Michał Korzistka
dr hab. Joanna Glenc, prof. UŚ
dr Ewa Bogdanowicz
dr Joanna Boślak-Górniok
dr Maria Zuber
mgr inż. Paulina Bielesz
mgr Grażyna Durlow

return to top