Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pion dydaktyczny

Dyrekcja pionu dydaktycznego

Dyrektor kierunków studiów dr Małgorzata Mendel, prof. UŚ

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Wewnętrzny: 222
Telefon: 33 8546222


Z-ca Dyrektora kierunków studiów dr Wojciech Golec

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn


RADA DYDAKTYCZNA

Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunków studiów – dr Małgorzata Mendel, prof. UŚ

Zastępca Przewodniczącej Rady dydaktycznej kierunków studiów – dr Wojciech Golec

prof. dr hab. Michał Korzistka
prof. dr hab. Joanna Glenc
dr hab. Aleksandra Zeman, prof. UŚ
dr Ewa Bogdanowicz
dr Joanna Boślak-Górniok
dr Maria Zuber
mgr Grażyna Durlow

studenci:

Klaudia Dziewięcka
Dawid Juraszek
Jakub Madzia

return to top