Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pion naukowy

Dyrekcja pionu naukowego

Dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Email: magdalena.szyndler@us.edu.pl


Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych dr hab. Agnieszka Kopińska, prof. UŚ

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Email: agnieszka.kopinska@us.edu.pl


Skład Rady Naukowej Instytutu Sztuk Muzycznych obowiązujący z dniem 1.10.2022 na kadencję 2022 – 2026

1. Dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ – Dyrektor Instytutu, Przewodnicząca Rady Naukowej
2. Dr hab. Agnieszka Kopińska, prof. UŚ – Zastępca Dyrektora Instytutu
3. Prof. dr hab. Wiesław Cienciała
4. Prof. dr hab. Joanna Glenc
5. Prof. dr hab. Michał Korzistka
6. Prof. dr hab. Hubert Miśka
7. Prof. dr hab. Tomasz Spaliński
8. Prof. dr hab. Anna Szostak-Myrczek
9. Prof. dr hab. Wojciech Waleczek
10. Prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek
11. Dr hab. Krzysztof Gawlas, prof. UŚ
12. Dr hab. Jacek Hamela, prof. UŚ
13. Dr hab. Anna Kijanowska, prof. UŚ
14. Dr hab. Bartosz Listwan, prof. UŚ
15. Dr hab. Urszula Mizia, prof. UŚ
16. Dr hab. Karol Pyka
17. Dr Grzegorz Niemczuk
18. Dr Danuta Zoń-Ciuk, prof. UŚ

 


„Dyscyplina: Sztuki muzyczne”

Osoby reprezentujące dyscyplinę: sztuki muzyczne

1. dr Bogusław Bemben
2. mgr Paulina Bielesz
3. dr Joanna Boślak-Górniok
4. prof. dr hab. Wiesław Cienciała
5. dr hab. Bogumiła Dunikowska, prof. UŚ
6. dr hab. Krzysztof Gawlas, prof. UŚ
7. prof. dr hab. Joanna Glenc
8. dr Wojciech Golec
9. mgr Dariusz Górniok
10. dr Aleksandra Hałat
11. dr Marcin Hałat
12. dr hab. Jacek Hamela, prof. UŚ
13. dr Agata Hołdyk
14. dr hab. Małgorzata Kaniowska, prof. UŚ
15. dr hab. Anna Kijanowska, prof. UŚ
16. prof. dr hab. Mirosława Knapik
17. dr Anna Kołowska (Szawińska)
18. dr hab. Agnieszka Kopińska, prof. UŚ
19. prof. dr hab. Michał Korzistka
20. prof. zw. dr hab. Aleksander Lasoń
21. dr hab. Bartosz Listwan, prof. UŚ
22. mgr Piotr Matusik
23. dr hab. Anna Miech, prof. UŚ
24. dr hab. Bogumiła Mika, prof. UŚ
25. prof. dr hab. Hubert Miśka, prof. UŚ
26. dr hab. Urszula Mizia, prof. UŚ
27. dr Grzegorz Niemczuk
28. dr Joanna Nowicka
29. dr hab. Sabina Olbrich-Szafraniec, prof. UŚ
30. dr Jacek Płosa
31. dr hab. Karol Pyka
32. dr Adrian Robak, prof. UŚ
33. prof. dr hab. Tomasz Spaliński
34. prof. dr hab. Anna Szostak-Myrczek
35. dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ
36. dr hab. Aldona Ślusarz, prof. UŚ
37. dr Adam Wagner
38. prof. dr hab. Wojciech Waleczek
39. dr hab. Aleksandra Zeman, prof. UŚ
40. prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek
41. dr Danuta Zoń – Ciuk, prof. UŚ
42. dr Maria Zuber
43. mgr Kinga Zuchowicz-Pinilla
44. dr Marcin Żupański
45. ks. dr Bartosz Zygmunt

return to top