Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Sztuk Muzycznych

Pion naukowy

Dyrekcja pionu naukowego

Dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Email: magdalena.szyndler@us.edu.pl


Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych dr Agnieszka Kopińska

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Email: agnieszka.kopinska@us.edu.pl


RADA NAUKOWA

prof. Wiesław Cienciała
prof. Michał Korzistka
prof. Mirosława Knapik
prof. Tomasz Spaliński
dr hab. Krzysztof Gawlas, prof. US
dr hab. Jacek Hamela, prof. UŚ
dr hab. Anna Kijanowska, prof. UŚ
dr hab. Anna Szostak-Myrczek
dr Grzegorz Niemczuk

return to top