Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Sztuk Muzycznych

Pion naukowy

Dyrekcja pionu naukowego

Dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Email: magdalena.szyndler@us.edu.pl


Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych dr Agnieszka Kopińska

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Email: agnieszka.kopinska@us.edu.pl


RADA NAUKOWA

prof. Wiesław Cienciała
prof. Michał Korzistka
prof. Mirosława Knapik
prof. Tomasz Spaliński
prof. Izabella Zielecka-Panek
prof. Waldemar Sutryk
dr hab. Krzysztof Gawlas, prof. US
dr hab. Jacek Hamela, prof. UŚ
dr hab. Anna Kijanowska, prof. UŚ
dr hab. Anna Szostak-Myrczek
dr Grzegorz Niemczuk

return to top