Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Muzyka w multimediach (filia w Cieszynie), studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia

Szeroko rozumiany rynek muzyczny współczesnego, globalnego świata medialnego, wykazuje znaczne zapotrzebowane na w pełni autorską i indywidualną ofertę twórców sztuk muzycznych. Spełnienie tak określonych oczekiwań rynku multimedialnego wymaga od jego uczestników pełnej świadomości działań twórczych w obszarze technologicznym oraz obszarze estetycznym. Muzyka jako jeden z najistotniejszych elementów warstwy dźwiękowej, dzieła audiowizualnego, pełni w nim znaczące funkcje i role. Wraz z pozostałymi elementami, takimi jak słowo i efekt dźwiękowy tworzy strumień informacji, znaczeń i emocji. I tym właśnie charakteryzuje się kierunek Muzyka w multimediach – tworzeniem muzyki (dźwięku) dla potrzeb sztuk audiowizualnych.

O kierunku O kierunku

Kierunek Muzyka w multimediach realizowany jest w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych o profilu praktycznym. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów. Proponowany program kształcenia na kierunku Muzyka
w multimediach
zawiera możliwość wyboru modułów fakultatywnych w ramach ścieżki edukacyjnej związanej z tworzeniem dźwięku w grach komputerowych, albo komponowaniem muzyki w sztukach audiowizualnych. Tak więc studia te adresowane są do osób o szerokich zainteresowaniach w zakresie kreacji i przetwarzania muzyki oraz dźwięku. Przygotowują specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Studia przygotowują również do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych – sieciowych, telewizyjnych i krótkich form filmowych.

Na studiach II stopnia proponowane są dwie specjalności: Dźwięk w grach oraz Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych. Celem jest wykształcenie absolwenta profesjonalnie wykonującego rzemiosło i szeroko pojęte działania kompozycyjne w obrębie sztuk audiowizualnych, przygotowanego do samodzielnej, autorskiej działalności twórczej. Program kształcenia na kierunku Muzyka
w multimediach
zawiera szereg zajęć praktycznych dotyczących tworzenia muzyki dla multimediów. Absolwent nabywa podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, aranżacji, instrumentacji, technik realizacji nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną.

Specjalności Specjalności

Specjalności prowadzone są na studiach II stopnia. Specjalność Dźwięk w grach przygotowuje specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Niezbędnym komponentem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym, pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku muzycznego.

Celem nadrzędnym programu kształcenia w zakresie specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest specjalistyczne przygotowanie do pracy
w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych. Cel ten realizowany jest poprzez kształtowanie wrażliwości audiowizualnej, gruntowne przygotowanie teoretyczne i przygotowanie w zakresie podstaw warsztatowych. Rozwój rynku audiowizualnego i medialnego wysuwa określone zapotrzebowania, wśród których jednym z najistotniejszych wydaje się konieczność kształtowania świadomości audiowizualnej młodego muzyka, przygotowującego się do wyzwań, jakie stawia współczesny rynek multimedialny. Budzenie świadomości i kształtowanie wrażliwości audiowizualnej przyszłego autora warstwy muzycznej stanowi podstawowe założenie kształcenia w ramach specjalności.

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w programie studiów:

studia stacjonarne, pierwszego stopnia

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/ML/W6-S1ML19.2022/

studia stacjonarne, drugiego stopnia

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/ML/W6-S2ML20.2022/

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Cieszyn to stolica Śląska Cieszyńskiego i Euroregionu Śląsk Cieszyński, miasto położone na ruchliwym szlaku turystycznym, gdzie stykają się różne kultury, narodowości i wyznania. Trudno by więc było nie wykorzystać tak miejsca – pogranicza polsko-czeskiego – jak i tradycji oraz doświadczeń najbliższego sąsiada. Przekłada się to również na elementy programu kształcenia, choćby w zakresie realizacji wspólnych warsztatów muzycznych ściśle związanych z dydaktyką oraz wielu różnorodnych działań artystycznych realizowanych poza nią. To z pewnością jeden z powodów, dla którego warto u nas studiować. Niewątpliwie dużym atutem jest także urok cieszyńskiego kampusu, jednego z najpiękniejszych ośrodków akademickich w kraju. Kameralna, niezwykła atmosfera, a w zasięgu ręki wszystko to, co jest niezbędne do nauki i spędzania wolnego czasu, w tym m. in. biblioteka, specjalistyczne pracownie, studio nagrań, nieograniczony dostęp do sal ćwiczeniowych wyposażonych
w fortepiany i pianina, sala baletowa, sala kameralna z nowymi organami, sale audiowizualne, gabinet słuchania muzyki, a także sala sportowa i nowy, piękny kryty basen.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Kierunek Muzyka w multimediach jest kierunkiem nowym, w pełni autorskim, powstałym w roku 2018 (studia I stopnia), a studia II stopnia uruchomione zostały
w roku 2021. Na kierunku realizowana jest strategia nauczania polegająca na ścisłej relacji mistrz – uczeń, co jest możliwe z uwagi na to, że zajęcia realizowane są
w małych grupach. Indywidualizacja kształcenia ma zatem istotne znaczenie
w procesie dydaktycznym. W gronie pedagogów prowadzących zajęcia na kierunku znajdują się osoby z bardzo dużym doświadczeniem praktycznym, zajmujące się zawodowo procesem produkcji muzycznej, technologią kompozycji i aranżacji komputerowej, syntezą dźwięku, technikami nagraniowymi, montażem, miksowaniem i masteringiem utworów audialnych, a także reżyserzy dźwięku i kompozytorzy muzyki filmowej. Obecność takich pedagogów w kadrze dydaktycznej ułatwia studentom udział w wielu różnych projektach artystycznych, daje możliwość nawiązywania szerokich kontaktów i pozwala na realizowanie ciekawych praktyk zawodowych.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Studia przygotowują specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji
i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Kształcą również przyszłych autorów ilustracji muzycznych. Niezbędnym uzupełnieniem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku ogólnie rozumianego przemysłu muzycznego, a także relacji związków muzyki z innymi mediami.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Na kierunku Muzyka w multimediach praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia. Celem praktyk jest m. in. trening podstawowych, praktycznych umiejętności zawodowych dotyczących produkcji różnorodnych form muzyki
w multimediach, jak również umiejętności wykonawczych z nią związanych, praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych
w trakcie zajęć, tworzenie warunków do aktywności zawodowej studenta na rynku pracy, zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i procesami produkcji firm i instytucji działających w branży muzycznej (studia nagrań, agencje reklamowe, radio, telewizja, instytucje kultury oraz firmy z rynku gier i rozrywki interaktywnej).

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn

Instytut Sztuk Muzycznych

ul. J. U. Niemcewicza 2

43-400 Cieszyn

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest profesjonalnie przygotowany do wykonywania rzemiosła i szeroko pojętych działań kompozycyjnych w obrębie sztuk audiowizualnych, do samodzielnej, autorskiej działalności twórczej, specjalistycznie przygotowany do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych – sieciowych, telewizyjnych i krótkich form filmowych.

Po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności Dźwięk w grach absolwent jest specjalistą w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych, przygotowanym do pracy
w charakterze twórcy warstwy dźwiękowej rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach.

Po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych – sieciowych, telewizyjnych i krótkich form filmowych, świadomego operowania tworzywem muzycznym
w środowisku dzieła audiowizualnego. Posiada umiejętności związane z analizą dzieła audiowizualnego tak w aspekcie twórczym, jak i realizacyjnym, umiejętność realizacji samodzielnego, twórczego procesu kompozycji muzycznej o charakterze nieautonomicznym.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

  1. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

tel.338546117, e-mail: maria.tomczyk@us.edu.pl

return to top