Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przepisy i Druki

Zał. nr 1_2023_Wniosek o powołanie i finansowanie

2022 Regulamin zespołów badawczych – tekst ujednolicony 28.09.2022

Zarz_17_w_sprawie_zatwierdz_Wytycznych_w_sprawie_organizacji, funkcjonowania i finansowania_zarz202117

Wytyczne w sprawie organizacji, funkcjonowania i finansowania_zal20211701

zalacznik_do_wytycznych_rejestr_zespolow_badawczych_wzor

Zarz_23_w sprawie_ogóln_zasad_podziału_środków_na_prowadz_badan_zarz2021223

return to top