Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego

13.12.2019 - 15:28 aktualizacja 07.03.2020 - 15:46
Redakcja: Piotr Cirbus

 

Magdalena Szyndler | Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje

 

Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, ss. 362
ISBN 978-83-226-3125-6 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-226-3126-3 (wersja elektroniczna)

Numer pracy: PN 3608

Monografia pt. „Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje” jest podsumowaniem wieloletnich obserwacji i badań na terenie Śląska Cieszyńskiego (w tym Beskidu Śląskiego) pod kątem szeroko rozumianego folkloru muzycznego i jego przekształceń. Folklor i folklor muzyczny omawianego obszaru został przedstawiony w kontekście historycznym i kulturowym, a wcześniejsze badania Zaolzia posłużyły do analizy komparatystycznej. Praca ma charakter interdyscyplinarny i jest próbą ukazania przemian repertuarowych w obrębie pieśniowym na linii folklor-folkloryzm-folk (zawiera analizę muzykologiczną zebranego materiału pieśniowego w kontekście zbiorów zastanych – śpiewników aż do czasów współczesnych – przekształcenia w obrębie działań tzw. folkowych). Skierowana jest do osób zainteresowanych folklorem muzycznym w szerokim rozumieniu tj. folklorystów, muzykologów, antropologów, kulturoznawców, animatorów.

Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ
Wypożyczenie, szybki zakup – IBUK

Monografia dostępna jest też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

 

 

 

Magdalena Szyndler. Ludowa kultura muzyczna Slaska Cieszynskiego.PDF

return to top