Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biały kruk w literaturze wiolonczelowej

26.10.2020 - 11:30 aktualizacja 26.10.2020 - 11:38
Redakcja: Andrzej Szczurek

Publikacja Mimetic Trend in Violoncello Literature in the Context of History, Instrument Construction, Iconography and Performance dr hab. prof. UŚ Urszuli Mizi, która ukazała się nakładem wydawnictwa Peter Lang, jest poświęcona problematyce mimesis w literaturze wiolonczelowej. Obok oryginalnych kompozycji, na każdym etapie historycznym, z różnym nasileniem powstawały opracowania istniejących dzieł muzycznych, będące odzwierciedleniem zwyczajów, zainteresowań, fascynacji muzycznych instrumentalistów. Praca ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący poglądy i koncepcje filozoficzne, z zakresu teorii, historii muzyki i estetyki, które kreowały podejście do wykonawczej sztuki wiolonczelowej. Zawiera bogatą ikonografię prezentującą historyczny wizerunek wiolonczeli, zagadnienia dotyczące terminologii, sztuki budownictwa oraz technicznych możliwości wiolonczeli w przeszłości. Ponad to, w książce szeroko opisana jest historia tego instrumentu na ziemiach polskich. Dane wykorzystane w publikacji, dokumentacja fotograficzna, katalogi i opisy obiektów, powstały w oparciu o zebrane materiały i badania naukowe prowadzone w latach 2008-2018 na terenie muzeów instrumentów muzycznych, sztuk wizualnych oraz bibliotek całej Europy. Pracę zamyka część teoretyczna oraz opis wybranych koncertowych transkrypcji, z których siedem, w wykonaniu autorki, dołączonych do publikacji w formie linku.

Tłumaczenie: John Comber

Redaktor wydania: Jan Burzyński

Projekt sfinansowany został ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w module Uniwersalia 2.1.

  MNiSW Nr 0015/NPRH5/H21/84/2017.

https://www.peterlang.com/view/title/62791

return to top