Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Sztuk Muzycznych

I Międzynarodowe Sympozjum Pianistyki i Edukacji Muzycznej MusicAlive 15-16 grudnia 2021 Cieszyn, Poland

22.11.2021 - 10:59 aktualizacja 22.11.2021 - 11:23
Redakcja: Andrzej Szczurek

World Piano Teachers Association Poland
Wydział Sztuk i Nauk o Edukacji
Instytut Sztuk Muzycznych w Cieszynie
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zapraszają na
I Międzynarodowe Sympozjum Pianistyki i Edukacji Muzycznej MusicAlive 15-16 grudnia 2021  Cieszyn, Poland

Projekt MusicAlive zainicjowany przez Annę Kijanowska i Agnieszkę Lasko podczas pandemii COVID-19, realizowany jest poprzez różne przedsięwzięcia, takie jak Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny, oraz Międzynarodowe Sympozjum Pianistyki i Edukacji Muzycznej w Cieszynie.

W ramach sympozjum, które odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 15-16 grudnia 2021 roku planowane są wykłady, lekcje mistrzowskie i warsztaty koncentrujące się wokół tematów związanych z kształceniem muzycznym i pianistycznym.

Misją MusicAlive jest umożliwienie spotkania i wymiany doświadczeń środowisku związanemu z pianistyką i edukacją muzyczną oraz wspieranie młodych pianistów w ich artystycznej drodze.

Unikalność projektu polega na prezentacji i odkrywaniu polskiego dziedzictwa muzycznego przy jednoczesnych czerpaniu z doświadczeń międzynarodowego grona wykładowców reprezentujących różne podejścia i systemy kształcenia.

Sympozjum przeznaczone jest dla dwóch grup odbiorców: jedną z nich są uczniowie szkół muzycznych oraz studenci, którzy będą mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w lekcjach mistrzowskich z profesorami. Druga grupa adresatów to pedagodzy, którzy uzyskają możliwość poszerzenia swojej wiedzy poprzez obserwację lekcji mistrzowskich i warsztatów na żywo w Instytucie Sztuk Muzycznych w Cieszynie oraz wykładów online.  

Miło nam poinformować, że zdobywcy nagrody Gold Award na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym MusicAlive Online mają zapewniony czynny udział w lekcji mistrzowskiej.

Wśród poruszanych zagadnień podczas sympozjum znajdą się:

 • prezentacja repertuaru pianistycznego mniej znanych kompozytorów z różnych stron świata
 • kultywowanie polskich tańców folklorystycznych (mazurek) mało znanych lub nieodkrytych kompozytorów
 • twórczość kobiet kompozytorek
 • improwizacja w edukacji pianistów na różnych stopniach kształcenia

W obecnej sytuacji działania online są jednym ze sposobów wzmocnienia bardzo potrzebnego poczucia wspólnoty. Mamy jednak również nadzieję spotkać się na żywo z tymi, którzy mają możliwość przyjechać do Cieszyna.

Informujemy, że z powodu okoliczności związanych z epidemią COVID-19 formuła sympozjum może ulec zmianie.

Międzynarodowe grono wykładowców tworzą wybitni pianiści – pedagodzy, nauczyciele, wykładowcy akademiccy:

Wykłady online:

 • Sławomir Dobrzański – Polska/USA – Artistic and Pedagogical Aspects of Maria Szymanowska’s Vingt Exercises et Preludes pour le pianoforte
 • Mirta Gómez and Sahily Cánovas  – Kuba/USA – Cuban Contradance and its Variants
 • Aleksandra Hałat – Polska – Rediscovered chamber music works by Karol Rathaus 
 • Julian Hellaby – Wielka Brytania – The Piano Music of John Ireland: A Teacher’s Perspective
 • Timothy Hoft – USA –  The Art of Transcription: A new piano transcription of Schonberg’s Verklarte Nacht
 • János Kéry – Węgry – The Hungarian Rhapsodies of Emerich Szekely
 • Anna Kijanowska – Polska/USA –  The Synthesis of the Mazurka
 • Katarzyna Wieczorek – Polska/Niemcy – The Art of Accompanying

Lekcje mistrzowskie:

 • Kyoko Hashimoto – Japonia/Kanada
 • Anna Kijanowska – Polska/USA
 • Grzegorz Niemczuk – Polska
 • Adam Skoumal – Czechy
 • Katarzyna Wieczorek – Polska/Niemcy
 • Maria Yefimova – Rosja/USA

Warsztaty:

 • Agnieszka Lasko – Polska – Wykład oraz warsztaty: Improvisational ideas at the early stage of piano education
 • Ricardo Sá Leão – Portugalia – Improvisational Games for Musicians

Językiem sympozjum będzie język angielski.

Koszt udziału w sympozjum wynosi 50 zł (dostęp do nagranych wykładów online oraz obserwacja warsztatów i wybranych kursów mistrzowskich na żywo lub dostęp do transmisji online). 

Za czynny udział w lekcji mistrzowskiej obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100 zł (możliwość udziału uczniów fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów). W zależności od ilości zgłoszeń, przewidujemy możliwość wykupienia większej ilości lekcji, koszt każdej następnej lekcji to 50 zł. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przydziału wykładowcy w przypadku dużej liczby zgłoszeń do wybranego pedagoga.

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty przyjmowane są do dnia  4.12.2021 drogą elektroniczną na adres:

musicalive.wsne@us.edu.pl

Opłaty należy przelać na konto:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Address:  Bankowa 12, 40-007 Katowice, Poland

Swift  INGBPLPW

ul. Bankowa 12, Katowice

 PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 

lub

PayPal na stronie  WPTA Poland –http://www.wpta.info/poland/

z dopiskiem: Music Alive Symposium + imię i nazwisko uczestnika

Dodatkowe informacje: 

adres mailowy:  musicalive.wsne@us.edu.pl

telefon: 33 854 6117 (sekretariat Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie)

Strony internetowe:

http://www.wpta.info/poland//

https://us.edu.pl/en/in-ismuz

Dokumenty do pobrania:

Application form MusicAlive Symposium 2021

Klauzula RODO-Oświadczenia rodzicaopiekuna prawnego dziecka dotyczace przetwarzania danych osobowych

MusicAlive Booklet

Klauzula RODO-Oświadczenia pełnoletniego uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych

return to top