Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Sztuk Muzycznych

Dyrekcja

Dyrekcja pionu naukowego

Dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Email: magdalena.szyndler@us.edu.pl


Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych dr Agnieszka Kopińska

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn


 

Dyrekcja pionu dydaktycznego

Dyrektor kierunków studiów dr Małgorzata Mendel, prof. UŚ

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Wewnętrzny: 222
Telefon: 33 8546222


Z-ca Dyrektora kierunków studiów dr Wojciech Golec

Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn


return to top