Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Koło artystyczne Chór Kameralny „A piacere”

Chór Kameralny „A piacere” powstał z inicjatywy studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i wykładowcy Instytutu Muzyki w Cieszynie dr Danuty Zoń-Ciuk w listopadzie 2009 roku.
Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny: od muzyki dawnej do współczesnej, rozrywkowej i opracowań ludowych. Kameraliści wykonują utwory a cappella i formy z towarzyszeniem instrumentalnym. Są regularnie zapraszani do udziału w warsztatach artystycznych w ramach Międzynarodowego Konkursu „Gaude Cantem” w Bielsku Białej, gdzie mają okazję uczenia się od najlepszych dyrygentów w Polsce interpretacji utworów i emisji zbiorowej. Biorą czynny udział w życiu muzycznym Uczelni, Śląska Cieszyńskiego, Polski. Dają koncerty i są uczestnikami festiwali i konkursów chóralnych w kraju i zagranicą. Ostatnim ich sukcesem jest zdobycie w kwietniu 2017 roku II nagrody na słowackim konkursie w Rużomberku.

Zespół nagrał płytę pt. Chwalmy Pana swego, której fragmenty odtwarzano trzykrotnie w audycji Res Musica w Katowickim Radio. Dokonał także prawykonania utworu znanego kompozytora, (pierwszego dyrektora Instytutu Muzyki w Cieszynie) Ryszarda Gabrysia pt. Tren dla Jana Sztwiertni z udziałem ludowego artysty Józefa Brody grającego na instrumentach beskidzkich.
Utwór ten znajduje się na krążku pt. Z Beskidów śpiewanie.

Ważne wydarzenia

Zaproszenie na koncert XVIII Festiwalu Ekumenicznego w Ustroniu

[…]

Read More…

Chór Kameralny ,,A piacere” na XV ,,Gaude Cantem”

Chór Kameralny ,,A piacere” na XV Międzynarodowym Festiwalu Chórów ,,Gaude Cantem”. W dniach 17-18 października 2019 roku Chór Kameralny Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie ,,A piacere” wraz z opiekunem koła artystycznego i dyrygentem dr Danutą Zoń-Ciuk brał udział w warsztatach chóralnych w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Chórów ,,Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku Białej, zorganizowanych przez Polski Związek […]

Read More…

Koncert w Kościele „Na Niwach”

Koncert w Kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła „Na Niwach” w Czeskim Cieszynie W dniach 16-25.10.2019 odbyła się organizowana przez Kulturní a společenské středisko „Střelnice” i Cieszyński Ośrodek Kultury ,,Dom Narodowy”, XXX Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej. W koncertach uczestniczyli również pracownicy i studenci Instytutu Sztuk Muzycznych. Koncert w kościele Na Niwach w Czeskim Cieszynie 23.10.2019 w wyk. […]

Read More…

Muzyczne wibracje „A piacere & Amici”

Koncert kameralny „MUZYCZNE WIBRACJE” | Poniedziałek, 20 maja 2019, KSS „Střelnice”, Czeski Cieszyn […]

Read More…

Koncert prawykonań kompozycji Ryszarda Gabrysia

Koncert prawykonań kompozycji Ryszarda Gabrysia w 75. rocznicę urodzin Kościół Ewangelicki Na Niwach w Czeskim Cieszynie 11.10.2018 […]

Read More…

return to top