Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Anna Miech, prof. UŚ

Anna Miech – pianistka, kameralistka, pedagog, dr hab. prof. UŚ

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, w której studiowała w klasie fortepianu prof. Ludwika Stefańskiego i prof. Ewy Bukojemskiej. Swoje umiejętności doskonaliła na Międzynarodowych Kursach Pianistycznych w Niemczech, Francji i Austrii.

Od 1988 roku związana jest z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ, a od 1995 roku również ze Szkołą Muzyczną w Jastrzębiu-Zdroju. Prowadzi działalność artystyczną oraz dydaktyczno-naukową zwieńczoną przewodem doktorskim, a następnie przewodem habilitacyjnym. W swojej działalności naukowej koncentruje się głównie na problematyce związanej z muzyką kameralną, które to zagadnienia stały się tematem wydanej rozprawy pt. „Synergia w grze kameralnej w aspekcie pianistycznych środków wykonawczych”

Jako pianistka-kameralistka współpracuje z wieloma muzykami wykonując różnorodne gatunki muzyki kameralnej. Dokonała nagrań płytowych szeregu dzieł kameralnych.

Koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą, m.in. w Czechach, Słowacji, Grecji, Austrii i Francji.

 

Anna Miech – a pianist, chamber musician, educator, Associate Professor of the University of Silesia. A graduate of The Academy of Music in Krakow, where she studied piano in the class of prof. Ludwik Stefanski and prof. Ewa Bukojemska. She perfected her skills at International Piano Courses in Germany, France and Austria. Since 1988, she has been associated with The Institute of Music at the Faculty of Arts of the University of Silesia, and since 1995 also with The Music School in Jastrzębie-Zdrój. She conducts artistic, didactic and research activities crowned with a doctoral dissertation followed by a habilitation process. In her scientific activity, she focuses mostly on the issues related to chamber music, which became the subject of her publication entitled “Synergy in chamber music playing in the aspect of pianistic means of performance”. As a pianist and chamber musician, she collaborates with many musicians and performs various genres of chamber music. She has made album recordings of many chamber works. She gives concerts both in Poland and abroad, e.g. in the Czech Republic, Slovakia, Greece, Austria and France.

img
return to top