Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Bogumiła-Faustyna Maria Dunikowska prof. UŚ

Bogumiła-Faustyna Maria Dunikowska – koncertująca organistka, pianistka, improwizatorka, kompozytorka, pedagog i teolog. Na drogę rozwoju pianistycznego wkroczyła mając 5 lat i znalazła się pod opieką improwizatora Pawła Winnickiego, a potem w katowickiej POSM I i II st. pod kierunkiem pianisty i improwizatora Ernesta Małka oraz pianistki Heleny Drathowej. W liceum muzycznym pod okiem Józefa Podleskiego doskonaliła improwizację fortepianową i ona to właśnie – jak później także organowa – stała się pasją rozwijaną przez całe życie. Z wyróżnieniem zdała maturę z fortepianu w PLM w Katowicach, a już w wieku 17 lat była studentką drugiego roku stacjonarnych magisterskich studiów pianistycznych w klasie prof. Marii Kubień-Uszokowej na Wydziale Instrumentalnym katowickiej Akademii Muzycznej. Na tymże Wydziale podjęła również stacjonarne studia magisterskie w klasie organów pod kierunkiem profesora Juliana Gembalskiego, u którego kształciła się także w improwizacji organowej. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich M. Eisenberga, U. Spang-Hanssena, J.C. Zehndera, Ch. Bosserta, B. Oberhammera, M-C. Alain. Studia w Akademii Muzycznej ukończyła z dyplomami w obu specjalnościach.

W wieku 23 lat rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Doktorat ze sztuki muzycznej w grze na organach przeprowadziła w Akademii Muzycznej w Krakowie, a habilitację uzyskała w Akademii Muzycznej w Katowicach. Ukończyła także stacjonarne studia teologiczne w krakowskiej PAT na Wydziale Teologicznym w Bielsku Białej, które dały jej kompetencje do analizy zagadnień związanych z muzyką i teologią w obszarze ich przenikania i wzajemnych odniesień. W kręgu tych zainteresowań znajduje się naukowa publikacja Autorki pt. „Akt twórczy organisty w ramach liturgii Kościoła rzymskokatolickiego w kontekście wartości”. Ten nurt aktywności zaowocował skomponowaniem wielu pieśni o Bożym Miłosierdziu. Autorka jest inicjatorką międzynarodowego festiwalu „Panorama Sztuki Chrześcijańskiej MUSICA SACRA” w Skoczowie, gdzie przez szereg lat pełniła funkcję dyrektora artystycznego.

Bogumiła-Faustyna M. Dunikowska jest laureatką Konkursu Organowego im. J.S. Bacha w Gdańsku – Bydgoszczy, ma w dorobku koncerty na festiwalach międzynarodowych i prawykonania solistyczne, kameralne oraz z orkiestrami symfonicznymi w Niemczech, Słowacji, Czechach, Francji i Finlandii, współpracuje też z chórami krajowymi i zagranicznymi. W interpretacjach organowych sięga po muzykę wszystkich epok od renesansu i baroku po współczesność, najchętniej wykonuje dzieła z kręgu XIX i XX wiecznej muzyki francuskiej i północnoeuropejskiej oraz muzykę filmową.

img

Komponuje utwory na organy, fortepian, muzykę kameralną na skrzypce, wiolonczelę, śpiew i zespoły wokalne.
Do utworów B-F. M. Dunikowskiej, które miały krajowe i zagraniczne prawykonania należą m. in.:

Cykl „Zamyślenia o Hildegardzie z Bingen” – na skrzypce i organy,
„Fresk” na wiolonczelę i organy,
„Postludium w dawnym stylu” na skrzypce i organy,
„In Unum” na skrzypce i fortepian,
„Świt” na głos, skrzypce i organy,
„Mystic Elegy” na skrzypce i organy.

Niektóre utwory, jak „SONGS. Męczennikom chrześcijańskim XXI w.” na organy
czy „Srebrna Suita Organowa” zostały nagrane przez kompozytorkę na płytach CD.
Najnowsza z nich nosi tytuł „Ku Światłu”.
Autorka dokonała też nagrań licznych kompozycji o charakterze religijnym, wśród nich pieśni ku czci św. Mikołaja Biskupa oraz muzykę do audiobooka „Perełki z Dziennczka Siostry Faustyny Kowalskiej”. B-F. M. Dunikowska skomponowała także muzykę do filmów dokumentalnych.

Pasją improwizacji organowej i fortepianowej dzieli się ze studentami. Oryginalny sposób rozwijania tej umiejętności zawarła w pracy naukowej o doskonaleniu gry na organach poprzez improwizację. Najnowszy artykuł Autorki poświęcony improwizacji pt. „Radość improwizacji a inspirujący nauczyciel” został wydany przez Akademię Muzyczną w Katowicach w publikacji naukowej pt. „Improwizacja jako osobista wypowiedź twórcza”.

Motto: Sztuka tworzenia jest wynikiem poznania i umiejętności, które kształtowane przez całe życie, życie to kształtują.

 

return to top