Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Joanna Glenc

Joanna Glenc (ur. 1963) – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w dwóch specjalnościach: Teoria Muzyki oraz Chóralistyka w klasie prof. J. Wojtachy. Ponadto, ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Od roku 1987 zawodowo związana z Uniwersytetem Śląskim – Wydział  Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych – obecnie na stanowisku profesora.

Na przestrzeni ponad 30 lat założyła oraz prowadziła kilka zespołów wokalnych ogniskując się głównie wokół pracy dyrygenckiej w środowisku chórów amatorskich. Kierowała kolejno w większości założonymi przez siebie następującymi zespołami wokalnymi: Zespoły wokalne studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UŚ (1988-nadal), Zespół wokalny Interwał (1990-1994), Chór Dziecięcy PSM I st. w Żorach (1990-1996), Zespół Wokalny 6 na 6 (1994-1995), Zespół Wokalny Kamerton  (1995-2001), Chór Żeński SSM II st. w Żorach (2003), Chór UŚ Harmonia (2000-2001), Chór Duszpasterstwa Akademickiego DAR w Rybniku (2003-2012), Chór Dominanta PSM II im. K. i A. Szafranków st. w Rybniku (2008-nadal), Rybnicki Chór Kameralny Autograph (2012-nadal). Do repertuaru chórów wprowadza utwory zróżnicowane stylistycznie, od kompozycji średniowiecznych po muzykę twórców współczesnych. Większość prezentowanych przez te zespoły utworów to kompozycje o tematyce sakralnej. Prowadzone przez nią chóry na stałe współpracują oraz są najczęściej pierwszymi wykonawcami dzieł chóralnych współczesnego śląskiego kompozytora Jacka Glenca – cenionego profesora Akademii Muzycznej w Katowicach. Ze swoimi chórami dokonała wielu nagrań płytowych (m.in. CD Początek, Zawsze do tych stron wracamy, Religioso e poetico, Adoratio, Miriam, Jak ze Susca powandruje).

Jako dyrygent koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą, uczestniczy w muzycznych projektach środowiskowych, bierze udział w przeglądach, konkursach i festiwalach o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, uzyskując z prowadzonymi przez siebie zespołami liczne nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych osiągnięć należą m. in.: „Gold Medal” w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej Musica Religiosa 2012 w Ołomuńcu (chór DAR), „Puchar Grand Prix Abpa Wiktora Skworca” w Festiwalu Pieśni Eucharystycznej 2012 w Katowicach-Piotrowicach (chór  DAR), „Grand Prix” XXIV Tyskich  Wieczorów Kolędowych 2015 w Tychach (chór Autograph), „Złoty Dyplom” oraz „I Miejsce” w kategorii chórów młodzieżowych w XI Międzynarodowym Festiwalu Chórów Gaude Cantem 2015 w Bielsku-Białej (chór Dominanta), „Złoty Medal” oraz „I Miejsce” w  XVIII Łódzkim Festiwalu Chóralnym CANTIO LODZIENSIS 2015 w  Łodzi (chór Dominanta), „I Miejsce” w XX Międzynarodowy Festiwalu Chóralnym Cantate Deo 2016 w Rzeszowie (chór DOMINANTA), „Złota Struna” w  XIX Ogólnopolskim  Konkursie Chórów „O Złotą strunę…2016” w Niepołomicach (chór Autograph), „Nagroda Dyrektora Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie” za najciekawszą interpretację utworu o tematyce sakralnej podczas IV Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych im. Józefa Świdra 2017 w Katowicach (chór Dominanta), „Złoty Medal” oraz „I Miejsce” w kategorii chórów kameralnych w 46Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym MUNDI CANTANT Olomouc 2018 (chór Autograph), „Grand Prix” VII Konkursu Pieśni Chóralnej im. Cz. Prudla 2019 w Lyskach (chór Dominanta), „I Miejsce” w XXIX Tyskich Wieczorach Kolędowych 2020 w Tychach 2020 (chór Autograph), ”Złota Pieta” w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej 2021 w Żorach (chóry DAR/Autograph), „Złote Pasmo” i I Miejsce w kategorii chórów jednorodnych w XVII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek 2022 w Chełmnie.

Joanna Glenc prowadzi również działalność dydaktyczną. Jako profesor Uniwersytetu Śląskiego może poszczycić się bardzo liczną grupą studentów, których uczyła sztuki dyrygowania zespołami muzycznymi. Do jej osiągnięć naukowych zaliczyć można autorskie artykuły opublikowane w wielu wydawnictwach i czasopismach krajowych oraz autorskie monografie pt.: Twórczość chóralna Jacka Glenca – zamysł kompozytora a interpretacja (2011), Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli pod redakcją Joanny Glenc (2018). Działalność naukową uzupełnia udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.

Na przestrzeni lat pracy zawodowej i artystycznej otrzymała wiele nagród indywidualnych, m.in. Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2016), Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2018), Nagrodę Indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2020) oraz nagrody Dla Najlepszego Dyrygenta (2005, 2019) i listy  gratulacyjne.

Od wielu lat pełni funkcję jurora oraz członka rady artystycznej w przeglądach, konkursach i festiwalach muzycznych o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

img
return to top