Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Magdalena Szyndler – etnomuzykolog, folklorystka, pedagog, muzyk-instrumentalista (klasa skrzypiec). W 2000 roku ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek Wychowanie Muzyczne). W 2001 roku podjęła studia doktoranckie – kierunek Socjologia – na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podjęła pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji-UŚ). W 2002 roku była stypendystką programu CEEPUS (Uniwersytet Konstanta Filozofa w Nitrze). W 2006 roku obroniła pracę doktorską pt. Folklor wokalny mniejszości polskiej na Zaolziu na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych Śląska Cieszyńskiego (pod kierunkiem prof. B. Linettea) na Wydziale Historycznym w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 2008 podjęła badania folkloru muzycznego wśród mniejszości polskiej w Serbii (Ostojičevo), a także prowadziła i prowadzi działania na rzecz propagowania folkloru muzycznego Śląska Cieszyńskiego (czynny udział w studenckiej kapeli góralskiej, organizacja obozów naukowych dla studentów, prelekcje i wykłady dla dzieci w ramach projektu Mały Etnograf, PikUŚ, współpraca z Katedrą Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Kulturowej – ATH w Bielsku-Białej, Akademią Muzyczną w Katowicach). Od 2010 rozpoczęła badania terenowe w Beskidzie Śląskim związane z folklorem muzycznym Trójwsi (Istebna, Koniaków, Jaworzynka). Tematyka badawcza – folklor muzyczny i jego przekształcenia we współczesności.

W 2018 roku uzyskała tytuł doktor habilitowanego (dyscyplina nauki o sztuce) na podstawie monografii pt.: Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 362, ISBN: 978-83-226-3125-6.

Brała udział w konferencjach krajowych (m. in. Wrocław, Lublin, Katowice, Kielce, Bytom, Poznań, Wrocław, Opole, Warszawa), jak i zagranicznych (m.in. Chiny, Republika Czeska, Słowacja, Szkocja) oraz projektach związanych z badaniem i popularyzacją muzyki ludowej i jej przekształceń (folk).

 

img
return to top