Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr. hab Urszula Mizia, prof. UŚ

Urszula Mizia – wiolonczelistka, pedagog, organizator życia muzycznego, pracuje na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kadencji 2016-2019 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki ds. Artystycznych, Rozwoju i Promocji. Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dr Witolda Hermana oraz w klasie kameralistyki, prowadzonej w tej uczelni przez prof. Marię Szmyd-Dormus. Tytuł magistra sztuki i dyplom z wyróżnieniem uzyskała w roku 1988, a następnie kwalifikacje I stopnia, równoważne ze stopniem naukowym doktora w roku 2001 w Akademii Muzycznej w Krakowie. W lutym 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Uprawia ożywioną działalność artystyczną; występuje z recitalami wiolonczelowymi, współpracuje z orkiestrami i zespołami kameralnymi; koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Republice Czeskiej, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlandii, Niemczech, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Austrii, Wielkiej Brytanii, Słowacji.

Muzyka polska, szczególnie wiolonczelowa, metody propagowania muzyki poważnej, to tematy referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w Akademii Świętokrzyskiej, Uniwersytecie Karola w Pradze, ukraińskich uniwersytetach Makarenki im. Kociubińskiego, Uniwersytecie w Daugavpils na Łotwie oraz Międzynarodowych Kursach Muzycznych Litewskiej Akademii Muzycznej.

Od 1995 roku kieruje działalnością Bielskiego Towarzystwa Muzycznego. Jest autorką projektu edukacyjnego „Wychowanie przez muzykę” realizowanego we współpracy z Bielskim Centrum Kultury i współfinansowanego przez Gminę Bielsko-Biała. Jest autorką licznych artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach polskich, czeskich, łotewskich i ukraińskich, transkrypcji na wiolonczelę oraz monografii „Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej”. Ma w swoim dorobku cztery wydawnictwa nutowe, opublikowane w PWM, Wydawnictwie Euterpe oraz Wydawnictwie UŚ, zawierające transkrypcje wiolonczelowe utworów kompozytorów polskich: Grażyny Bacewicz, Juliusza Karcza, Jana Sztwiertni oraz utwory kameralne tego kompozytora.

W 2011 r. wzięła udział jako wiolonczelistka, organizator oraz instruktor w międzynarodowym projekcie finansowanym przez Unię Europejską oraz RP – „Poznajmy nasze korzenie”. W roku 2013 realizowała w tym samym charakterze kolejne dwa międzynarodowe projekty na terenie Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski. Unijny: „Muzyka łączy narody” oraz „Witold Lutosławski – kolory muzyki, kolory życia”, ten ostatni przy finansowanym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku, jako wiolonczelistka, prowadząca koncerty oraz konsultant merytoryczny, realizuje kolejny projekt edukacyjny p.t. „Muzyka dla wszystkich – koncerty w szkołach wiejskich dla wybranych środowisk na wsi i w mieście”, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura dostępna.

Nominowana do nagrody „Złota Superata” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w 2004 r. Nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej” w roku 2007. Ma w swoim dorobku nagrania archiwalne, kilkanaście płyt DVD oraz CD m.in.: Muzyka w Bielsku-Białej I, Muzyka w Bielsku-Białej III, Klejnoty Muzyki Polskiej, Muzyka Romantyczna, Transkrypcje wiolonczelowe, Transkrypcje koncertowe na wiolonczelę, a także utwory kameralne i solowe Astora Piazzolli, Witolda Lutosławskiego, Jana Sztwiertni.

img
return to top