Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe | cele

Otwarte laboratoria, interdyscyplinarne, międzynarodowe kierunki studiów, rozwój edukacji opartej na wyzwaniach czy wyjazdy i spotkania pracowników, studentów oraz doktorantów – to zaledwie kilka możliwości, jakie otwiera przed naszą wspólnotą akademicką sojusz z sześcioma innymi uczelniami w ramach projektu „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs”.

Razem z nimi tworzymy uniwersytet europejski, który będzie kształcić przedsiębiorców wiedzy – ludzi posiadających ekspercką wiedzę i mających znaczący, rzeczywisty wpływ na kształtowanie przyszłości regionu, kraju i Europy. Będziemy pracować nad projektowaniem wspólnych, międzynarodowych kierunków studiów opartych na innowacyjnym kształceniu. Planujemy razem prowadzić interdyscyplinarne badania naukowe oraz zintensyfikować wymianę akademicką. Zbudujemy wielojęzyczny kampus. Wzmocnimy współpracę z regionem opartą na wdrażaniu wypracowanych w sojuszu rozwiązań.

Aby osiągnąć ten cel, w ciągu kilku najbliższych lat będziemy wspólnie projektować wiele inicjatyw pilotażowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze propozycje w obszarach edukacji, mobilności i wymiany akademickiej oraz współpracy z regionem, które razem chcemy zrealizować do 2023 roku.

2020 | Transform4Europe | 2023

EDUKACJA

WSPÓLNE EUROPEJSKIE PROGRAMY NAUCZANIA

Naszym celem jest zaprojektowanie kształcenia opartego na wyzwaniach. Interesują nas realne problemy, którym chcemy stawić czoła, bazując na wynikach najnowszych badań naukowych, wiedzy eksperckiej i praktyce, a także doświadczeniu i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz regionem. Wspólnie opracujemy innowacyjne rozwiązania dla wszystkich trzech poziomów studiów oraz kształcenia ustawicznego.

Najważniejsze obszary tematyczne, które będą wyznaczały kierunek edukacji spod znaku Transform4Europe, to:

  • cyfrowa transformacja oraz inteligentne regiony,
  • zmiany środowiska oraz związana z nimi społeczna odpowiedzialność,
  • przemiany społeczne oraz budowanie wspólnoty.

Transform4Europe włącza się również w tworzenie europejskiego obszaru edukacji. Będziemy:

  • rozwijać kluczowe kompetencje w procesie uczenia się przez całe życie,
  • uczyć, jak odnaleźć się w cyfrowym, wielojęzycznym i wielokulturowym świecie,
  • wzmacniać wspólne europejskie wartości oraz edukację, która nikogo nie wyklucza.

INNOWACYJNE ŚRODOWISKO NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

Naszej kadrze dydaktycznej zaproponujemy Transform4Europe Teaching Academy. Zastanowimy się razem, jak zadbać o wysoką jakość kształcenia oraz innowacyjne standardy nauczania. Zaproponujemy specjalistyczne szkolenia, utworzymy także wspólną przestrzeń do nauki w trybie online.

WSPÓLNA STRATEGIA JĘZYKOWA

Europa to przede wszystkim cenna wielojęzyczność. Chociaż podstawą naszej komunikacji, przynajmniej na początku, będzie język angielski, chcielibyśmy zaprosić naszych studentów, doktorantów i pracowników do poznawania także innych europejskich języków.

Planujemy rozbudować ofertę językową wszystkich programów studiów. Będziemy zachęcać do uczenia się języków partnerów sojuszu: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, estońskiego, litewskiego i bułgarskiego, a naszych partnerów spróbujemy oczywiście przekonać do nauki polszczyzny.

UZNAWALNOŚĆ DYPLOMÓW, KURSÓW I MODUŁÓW

Chcielibyśmy, aby w przyszłości wszystkie uczelnie partnerskie automatycznie uznawały dyplomy oraz kursy i moduły związane z realizacją poszczególnych programów studiów. Takie porozumienie z pewnością ułatwi mobilność i wymianę akademicką.

MOBILNOŚĆ I WYMIANA AKADEMICKA

strategia Mobility4all

inicjatywy

Transform4Europe Week

Jeden tydzień – czy tyle wystarczy, aby się lepiej poznać? Sprawdzimy to! Przez kilka dni w roku, podczas Transform4Europe Week, zamiast zajęć i wykładów odbywać się będą spotkania, rozmowy, warsztaty, pokazy i wiele innych wydarzeń, abyśmy mogli dowiedzieć się o sobie więcej – wirtualnie i bezpośrednio.

Transform4Europe Mobile Entrepreneurs

Staż w Tallinie? A może praktyki w Trieście…
Chcemy stworzyć specjalną bazę danych dla studentów wszystkich uczelni sojuszu, aby mogli odbyć staż lub praktyki w jednym z siedmiu europejskich krajów. Bez skomplikowanych procedur. Po prostu.

Transform4Europe Chair Exchange

Mój ulubiony profesor może być twoim ulubionym profesorem. Wystarczy, że wykładowcy będą chcieli zamienić się miejscami na pewien czas, by poprowadzić zajęcia w innej części Europy. My zajmiemy się resztą.

Transform4Europe Professional Development Programme

Nasza kadra wsparcia administracyjnego jest na wagę złota. W każdym uniwersytecie wypracowane są dobre praktyki w zakresie budowania relacji w zespołach, efektywnej komunikacji czy mądrego zarządzania. Będziemy się spotykać i podzielimy się wiedzą dzięki modułom rozwijania kompetencji zawodowych.

WSPÓLNE WIRTUALNE BIURO MOBILNOŚCI

Próbujemy zrozumieć, dlaczego wciąż tak niewielu studentów, doktorantów i pracowników naszych uczelni korzysta z programów wymiany akademickiej. Część z nich boi się zbyt skomplikowanych procedur i biurokracji. Powołamy wspólne wirtualne biuro mobilności, które prześle dokumenty, podpowie, pomoże…

KARTA STUDENTA TRANSFORM4EUROPE oraz KARTA PRACOWNIKA TRANSFORM4EUROPE

Jeden dokument – otwarte biblioteki, laboratoria, zajęcia. To właśnie dzięki niemu będziemy mogli swobodnie przemieszczać się między obiektami wszystkich siedmiu uniwersytetów i zyskamy dostęp do wielu usług oferowanych przez uczelnie partnerskie.

PROGRAM STUDENCI AMBASADORZY TRANSFORM4EUROPE

Jak poznawać uczelnię, miasto czy region, to tylko z miejscowymi – to najlepsi przewodnicy. Nasi Studenci Ambasadorzy Transform4Europe nie pozwolą się zgubić swoim koleżankom i kolegom z zagranicy. Pokażą nie tylko swój uniwersytet, lecz również pomogą załatwić formalności i zabiorą ich na niejedną wycieczkę po mieście.

ACCOMMODATION APP

Stworzymy specjalną aplikację mobilną, dzięki której bez problemu będzie można znaleźć zakwaterowanie i zarezerwować miejsce w kampusie każdej partnerskiej uczelni Transform4Europe – po to, aby podróżowanie stało się jeszcze łatwiejsze.

WSPÓŁPRACA Z REGIONAMI

STRATEGIA INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI

Każda z uczelni sojuszu Transform4Europe ma silną pozycję w regionie. My chcemy tę relację jeszcze bardziej ugruntować. Będziemy wspólnie dążyć do tego, aby wzmocnić: rolę uczelni w rozwoju regionów oraz wpływ regionów na rozwój uczelni. W tym celu utworzymy międzyregionalne sieci współpracy, które staną się siłą napędową transformacji naszego otoczenia.
Opracujemy również dobre praktyki w zakresie strategicznej współpracy pomiędzy konsorcjum a wszystkimi regionami, z którymi związane są nasze uczelnie.

WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

Wierzymy, że kluczem do rozwiązania wielu problemów i wyzwań jest rozmowa. Chcemy stworzyć warunki do dialogu pomiędzy studentami, doktorantami, naukowcami, dydaktykami, pracownikami wsparcia administracyjnego oraz regionalnymi interesariuszami ze wszystkich krajów sojuszu Transform4Europe. Będziemy organizować gościnne wykłady i różne inicjatywy promujące innowacyjną przedsiębiorczość opartą na wiedzy oraz zaangażowanie społeczne.

return to top