Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe | partnerzy sojuszu

Logo T4E

Partnerstwo dziesięciu uczelni otworzyło nam drogę do myślenia o sobie jako o studentach, doktorantach, pracownikach i absolwentach uniwersytetu promującego wspólne europejskie wartości i wzmacniającego europejską tożsamość. Są to uczelnie zlokalizowane w różnych częściach Europy, a każda z nich ma bardzo silną, ugruntowaną pozycję w regionie.


Oto partnerzy Uniwersytetu Śląskiego w ramach sojuszu Transform4Europe:

Uniwersytet Kraju Saary

Lider sojuszu Transform4Europe

Uczelnia znana z wysokiego poziomu badań naukowych oraz kształcenia na kierunkach związanych z medycyną i informatyką. Kształci około 17 000 studentów, ponad 20% z nich stanowią cudzoziemcy.

Adres strony internetowej: www.uni-saarland.de.

Niemcy

Uniwersytet w Alicante

Kształci ponad 30 000 studentów na 6 wydziałach. Posiada Park Naukowy oraz bogatą infrastrukturę sportową.

Adres strony internetowej: www.ua.es.

Hiszpania

Uniwersytet w Trieście

Kształci około 16 000 studentów na 10 wydziałach. Prowadzi współpracę w zakresie działalności naukowej z około 120 uniwersytetami na całym świecie.

Adres strony internetowej: www.units.it.

Włochy

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy

Kształci ponad 22 000 studentów na 16 wydziałach. Posiada oficynę wydawniczą obecną na rynku od 1986 roku.

Adres strony internetowej: www.uni-sofia.bg.

Bułgaria

Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

Uniwersytet posiada 6 wydziałów i 4 instytuty, a także Kowieński Ogród Botaniczny. Kształci około 9 000 studentów. Utrzymuje więzi z licznymi uniwersytetami w USA, Europie i Azji.

Adres strony internetowej: www.vdu.lt.

Litwa

Estońska Akademia Sztuki w Tallinie

Jedyna publiczna uczelnia w Estonii oferująca wyższe wykształcenie w zakresie sztuki, projektowania, architektury, mediów, historii sztuki i konserwacji zabytków. Kształci ponad 1 100 studentów. Zawarła ponad 80 umów w ramach programu Erasmus z różnymi uczelniami w Europie.

Adres strony internetowej: www.artun.ee.

Estonia

Uniwersytet im. Jeana Monneta w Saint-Étienne

Interdyscyplinarny Uniwersytet im. Jeana Monneta w Saint-Étienne (JMU) oferuje studia w ramach 4 głównych obszarów nauki na terenie 5 kampusów: Sztuka, Poezja, Języki Obce / Nauki Humanistyczne i Społeczne / Prawo, Ekonomia, Zarządzanie / Nauki Ścisłe, Technologia, Zdrowie. Na JMU studiuje 20000 studentów, w tym ponad 1000 studentów zagranicznych. JMU prowadzi innowacyjne badania w 24 laboratoriach i 6 szkołach doktorskich. Dzięki przyznawaniu stopni naukowych uznawanych na arenie międzynarodowej, szkołom podyplomowym, integracji w ramach sojuszu T4EU oraz międzynarodowym markom, JMU jest częścią europejskiej i międzynarodowej społeczności uniwersyteckiej.

 

Adres strony internetowej: www.univ-st-etienne.fr

Francja

Universidade Católica Portuguesa

Założony w 1967 r. Universidade Católica Portuguesa łączy w sobie dbałość o dziedzictwo i pragnienie innowacji, budując bardziej zrównoważoną przyszłość dzięki nowoczesnemu systemowi nauczania i przełomowym badaniom. Na Universidade Católica Portuguesa studiuje ponad 20000 studentów, a w jego skład wchodzi 17 szkół i 15 centrów badawczych rozciągających się od Lizbony, przez Porto, Bragę, aż po Viseu.

Adres strony internetowej: www.ucp.pt/pt-pt

Portugalia

Państwowy Uniwersytet w Mariupolu (partner zrzeszony)

Państwowy Uniwersytet w Mariupolu (MSU) składa się z 5 wydziałów i 21 instytutów, gdzie pracuje ponad 250 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Kadra dydaktyczna obejmuje doktorantów i doktorów z MSU i innych prestiżowych Ukraińskich uniwersytetów, a także czołowych naukowców i praktyków z zagranicy.

Adres strony internetowej: https://en.mdu.in.ua

Ukraina

Uniwersytet Primorska

Uniwersytet Primorska (UP) to międzynarodowy uniwersytet średniej wielkości, z 5744 studentami, spośród których 1300 (tj. 22,6%) pochodzi łącznie z 46 krajów. UP zatrudnia 730 pracowników, w tym 480 naukowców i nauczycieli akademickich, z których 59 (tj. 12,3%) pochodzi z zagranicy. Każdego roku UP gości ponad 200 zagranicznych badaczy i przyjmuje ponad 150 doktorantów.

Adres strony internetowej: www.upr.si

Słowenia
return to top