Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ciekawe rozmowy, inspirujące dyskusje – podsumowanie spotkania Transform4Europe

14.12.2021 - 14:43 aktualizacja 15.12.2021 - 12:33
Redakcja: MK
Tagi: assembly, meeting, spotkanie, Transform4Europe
2. 1. Strategiczne Zgromadzenie Sojuszu Transform4europe

PIERWSZE ZGROMADZENIE STRATEGICZNE
SOJUSZU TRANSFORM4EUROPE

INSPIRACJĄ DO ROZMÓW I OŻYWIONYCH DYSKUSJI

PODSUMOWANIE

W piątek 3 grudnia 2021 roku odbyło się 1. Zgromadzenie Strategiczne Sojuszu Transform4Europe. Z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną spotkanie zostało zorganizowane w formie online dla wszystkich członków społeczności Transform4Europe. Jego celem było omówienie działalności sojuszu i planów na przyszłość, a także udzielenie odpowiedzi na pytania słuchaczy.

W trakcie przemówienia powitalnego prof. Manfred Schmitt, rektor Uniwersytetu Kraju Saary (instytucji koordynującej prace Transform4Europe), podziękował wszystkim członkom sojuszu za wysiłek i zaangażowanie w ciągu pierwszego roku współpracy. Następnie wysłuchaliśmy kilku krótkich wystąpień dotyczących głównych obszarów tematycznych działań sojuszu. Anke Stahl, kierująca Działem Polityki Projektowej, Umiędzynarodowienia i Badań w ramach Sieci Uniwersyteckich Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), przedstawiła Transform4Europe w kontekście Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich. Podkreśliła istotę współpracy transgranicznej w ramach Uniwersytetów Europejskich w czasach wzrostu nacjonalizmu na całym świecie.

Po mowach przewodnich kolejne wystąpienia koncentrowały się na działaniach Transform4Europe na rzecz przemian w Europie, realizowanych przez kształcenie i szkolenie przedsiębiorców wiedzy w zakresie transformacji cyfrowej i inteligentnych regionów, transformacji środowiskowej, zrównoważonego rozwoju i transformacji społecznej, budowania społeczności oraz integracji.

Prof. Benedikt Schnellbächer z Uniwersytetu Kraju Saary przedstawił koncepcję, na której opierają się nasze działania w ramach sojuszu, czyli przedsiębiorczość wiedzy. Podczas wykładu skupił się na potencjale transformacyjnym przedsiębiorczości wiedzy oraz na tym, co chcemy wnieść w ramach naszego sojuszu. Tematem wystąpienia prof. Vilmy Bijeikienė z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie była wielojęzyczność jako klucz do przemiany i integracji społecznej. Podała konkretne przykłady bliskiej i osobistej współpracy w ramach sojuszu ze szczególnym naciskiem na Europejski Dzień Języków Transform4Europe oraz na wielki wkład wielojęzyczności w budowanie społeczności. Emilie Szwajnoch, wiceprezes Rady Studentów Transform4Europe, mówiła o roli studentów w zrównowazonym rozwoju sojuszu Transform4Europe. Tę część zgromadzenia zamknęło wystąpienie prof. Steliana Dimitrowa z Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy pt. „Przezwyciężanie przeszkód w budowaniu inteligentnych regionów”, które wywołało wiele ciekawych pytań ze strony słuchaczy i ożywioną dyskusję z aktywnym udziałem wszystkich prelegentów.

Spotkanie podsumowała dyrektor zarządzająca Transform4Europe Cyntia Sandes Oliveira, która przedstawiła osiągnięcia sojuszu w trakcie pierwszego roku współpracy oraz cele i nadchodzące wydarzenia w kolejnym roku. W trakcie ostatniej części zgromadzenia Cyntia Oliveira odpowiadała na najczęściej zadawane pytania dotyczące sojuszu, które pokazały, jak dużym zainteresowaniem cieszą się działania Transform4Europe.

Nagranie oraz prezentacje ze spotkania zostaną wkrótce udostępnione.

return to top