Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

T4EU | Zaproszenie do udziału w „Entrepreneurship & Innovation Conference”

02.08.2022 - 12:50 aktualizacja 02.08.2022 - 13:57
Redakcja: MK
Tagi: konferencja
Prelegentka podczas wystąpienia

TRANSFORM4EUROPE:
ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION CONFERENCE

14–15 WRZEŚNIA 2022 ROKU

UNIWERSYTET KRAJU SAARY | NIEMCY

ZAPROSZENIE

Zapraszamy naukowców z uniwersytetów Transform4Europe, którzy pracują w jednej z dziedzin transformacji: cyfrowej, środowiskowej lub społecznej, do udziału w konferencji „Entrepreneurship & Innovation Conference”. Wydarzenie odbędzie się 14 i 15 września 2022 roku w Uniwersytecie Kraju Saary w Saarbrücken.

Konferencja ma na celu omówienie i wymianę doświadczeń i pomysłów dotyczących trzech wspomnianych wyżej dziedzin transformacji oraz dalszy rozwój koncepcji przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Uczestnicy zastanowią się wspólnie, jak promować te idee na naszych uniwersytetach, uwzględniając różne perspektywy z przestrzeni biznesowych, społecznych itp. Ponadto podjęta zostanie dyskusja o regionalnym wpływie sił transformacyjnych. Wezmą w niej udział urzędnicy i przedsiębiorcy z Kraju Saary, który – jako były region górniczy – jest doskonałym przykładem tego, jak siły transformacyjne mogą wspierać regionalne zmiany strukturalne.

Agenda i harmonogram konferencji zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom przed wydarzeniem.

Podróż i zakwaterowanie

Uniwersytet Kraju Saary pokryje koszty podróży i zakwaterowania w Saarbrücken (od 13 do 16 września 2022 roku – trzy noclegi).

Naukowcy zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o kontakt z Marcelem Aksoyem (marcel.aksoy@uni-saarland.de).

return to top