Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Warsztaty pt. Heritage at Work – Between The Local and The European

04.06.2024 - 15:25 aktualizacja 05.06.2024 - 11:12
Redakcja: PK

Uniwersytet Śląski organizuje regionalne warsztaty pn. HERITAGE AT WORK – BETWEEN THE LOCAL AND THE EUROPEAN w ramach działań konsorcjum Transform4Europe, który jest adresowany do studentów studiów magisterskich i doktorantów.

Kurs w języku angielskim będzie składał się z zajęć zdalnych i zajęć na miejscu w Katowicach i w Cieszynie, których celem będzie wprowadzenie uczestników do tematyki dziedzictwa kulturowego, wspólne rozważanie nad jego wymiarem geograficznym – lokalnym, regionalnym i europejskim – oraz występującymi współzależnościami, a także zarządzaniem dziedzictwem we współczesnej Europie.

Organizatorzy przewidzieli 3 wykłady i 4 spotkania online w czerwcu i w październiku, których celem będzie wypracowanie narzędzi oraz przeanalizowanie wyników badań.

Zajęcia na miejscu odbędą się w dniach 21-25 października w Katowicach i w Cieszynie, z częścią programu realizowana w ramach Konferencji Cultural Heritage Conference, która odbędzie w dn. 22-23 października w Katowicach i Cieszynie.

W celu zaliczenia kursu i uzyskania 5 punktów ECTS, uczestnicy będą musieli wykonać dwa zadania – przeprowadzić badanie nt. wspólnego europejskiego dziedzictwa wśród społeczności studenckich oraz rozwiązać zadanie przy wykorzystaniu metody design-thinking podczas pobytu w Cieszynie.

Uczestnicy UŚ:

W kursie mogą wziąć udział studenci studiów II i III stopnia kierunków humanistycznych, w szczególności kulturoznawstwa/studiów o kulturze, historii i literaturoznawstwa. Aby wziąć udział w kursie należy napisać na adres transform4europe@us.edu.pl do 12 czerwca, podając swoje dane osobowe, informacje o kierunku i roku studiów oraz motywację do udziału w kursie w języku angielskim. Spośród zgłoszonych osób wybranych zostanie 3 uczestników.

zdjęcie przedstawia rękę pisząca po przeźroczystej tablicy

return to top