Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Innovative Teaching Award 2023 – przedłużony nabór

14.06.2023 - 13:05 aktualizacja 29.06.2023 - 10:14
Redakcja: PK

Transform4Europe zaprasza kadrę nauczycielską ze wszystkich uniwersytetów sojuszu do wzięcia udziału w konkursie Innovative Teaching Award. Rejestracja została przedłużona do 30 czerwca. Celem konkursu jest wskazanie, zauważenie i docenienie nowatorskich praktyk nauczania, zapewnienie możliwości dzielenia się i wymiany wzorców, a także zachęcanie do współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w sojuszu Transform4Europe.

Do programu mogą aplikować członkowie kadry nauczycielskiej uniwersytetów partnerskich T4EU pracujący na kierunkach licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Do konkursu można zgłaszać dobre praktyki w następujących kategoriach (można wybrać więcej niż jedną): rozwój przedsiębiorczego sposobu myślenia uczniów, inkluzywne nauczanie i uczenie się w szkolnictwie wyższym, uczenie się i nauczanie wspomagane cyfrowo, umiędzynarodowienie nauczania i uczenia się.
Kategorie powinny wpisywać się w zadania obszarów priorytetowych sojuszu. Są to:

  • transformacja cyfrowa i inteligentne regiony;
  • transformacja środowiskowa oraz zrównoważony rozwój;
  • transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja.

Każdy spośród czterech zwycięzców otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2500€ na realizację projektów z zakresu innowacyjności oraz kreatywnego nauczania.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie sojuszu T4EU.

Innovative teaching award

return to top