Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe | Oferta kursu na poziomie licencjackim dla studentów i studentek

08.03.2022 - 14:22 aktualizacja 14.03.2022 - 15:24
Redakcja: MK
Tagi: studenci, studia
Transform4Europe bachelor tracks

NABÓR DLA STUDENTÓW I STUDENTEK
UNIWERSYTETÓW SOJUSZU TRANSFORM4EUROPE

OFERTA KURSU NA POZIOMIE LICENCJACKIM
NABÓR NA SEMESTR LETNI 2021/2022 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że nabór do edycji pilotażowej programu został zakończony. Informacja o naborze na semestr zimowy 2022/2023 zostanie opublikowana wkrótce.


Celem sieci uniwersytetów Transform4Europe jest kształcenie nowego pokolenia młodych Europejczyków, którzy będą współpracować w wielu dziedzinach i zdobywać umiejętności cyfrowe, międzykulturowe oraz w zakresie przedsiębiorczości. Udział w tym kształceniu umożliwi Ci aktywne uczestnictwo w niezbędnych procesach zmian w Europie.

Sojusz Transform4Europe stwarza okazję na włączenie do Twojego programu studiów konkretnego kursu o tematyce europejskiej na poziomie licencjackim, zakończonego uzyskaniem certyfikatu oraz zdobyciem do 24 punktów ECTS.

Ścieżka Transform4Europe składa się z obowiązkowych modułów podstawowych w dziedzinie przedsiębiorczości wiedzy, kompetencji językowych i międzykulturowych, historii Europy, polityki, kultury, prawa, ekonomii oraz modułów fakultatywnych zorientowanych na wyzwania, obejmujących trzy obszary, na których koncentruje się sojusz Transform4Europe: cyfryzację, ekologię i zrównoważony rozwój, a także zmianę społeczną i integrację społeczną. Każdy student może wybrać jeden z trzech wyżej wymienionych modułów specjalizacyjnych.

CO ZYSKASZ?

 • Wymianę myśli ze studentami z innych dziedzin akademickich.
 • Zdobywanie i rozwijanie kompetencji europejskich w odpowiedniej wyspecjalizowanej dziedzinie.
 • Zwiększenie możliwości kariery przez rozwinięcie unikalnego profilu zawodowego.
 • Zwiększenie możliwości badawczych i zawodowych w dziedzinach interdyscyplinarnych.
 • Możliwość tworzenia sieci ze studentami z innych uniwersytetów europejskich.
 • Dofinansowaną mobilność międzynarodową.

OFERTA STUDIÓW

Wybierz jedną za fakultatywnych ścieżek opartych na wyzwaniach zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami:

 1. Transformacja cyfrowa i inteligentne regiony
 2. Transformacja środowiskowa i zrównoważony rozwój
 3. Transformacja społeczna, budowanie wspólnoty i integracja oraz kursy wybrane spośród zestawu kursów oferowanych w każdym semestrze w ramach jednego z pakietów opartych na wyzwaniach i dowolnych modułów podstawowych.

Uniwersytety Sojuszu oferują moduły podstawowe oraz fakultatywne oparte na wyzwaniach w każdym semestrze. Dokonujesz wyboru i opracowujesz własny program Transform4Europe zgodnie ze swoim tempem i zainteresowaniami w ramach wcześniej wybranej ścieżki.

Wszystkie wybrane kursy są uznawane na Twoim uniwersytecie jako część głównej dziedziny studiów lub jako dodatkowe zajęcia fakultatywne.

Po ukończeniu ścieżki otrzymasz certyfikat potwierdzający zrealizowanie ścieżki Transform4Europe pod tytułem, który odpowiada nazwie danej ścieżki opartej na wyzwaniach lub danego zestawu kursów.

Poniżej znajduje się link do listy kursów w trzech obszarach tematycznych: 1 Transformacja cyfrowa, 2 Transformacja środowiskowa, 3 Transformacja społeczna sojuszu Transform4Europe obejmująca trzy listy modułów podstawowych oraz jedną dla odpowiedniego obszaru specjalizacji.

Krótkie objaśnienie terminów:

 • Zajęcia stacjonarne = studenci uczestniczą w zajęciach w kampusie.
 • Zajęcia hybrydowe = studenci sojuszu Transform4Europe uczestniczą w zajęciach online, studenci miejscowi uczestniczą w zajęciach w kampusie.
 • Zajęcia mieszane = kurs odbywa się zasadniczo w trybie online (dla wszystkich studentów), jednak może zawierać elementy stacjonarne, na przykład w przypadku pracy projektowej, tygodnia mobilności lub egzaminu końcowego.
 • Kurs podstawowy (BC) = wiedza fachowa specjalistyczna.
 • Kurs praktyczny (AC) = studenci wykorzystują wiedzę do zdobywania doświadczenia oraz wywierania wpływu na zmianę społeczną w ograniczonym zakresie.

Lista kursów dostępna jest na stronie: www.transform4europe.eu (materiał w  języku angielskim).

return to top